Nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Quân đoàn và các cấp ủy, chi bộ đã quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện nghiêm Điều lệ Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn về công tác KTGS, kỷ luật đảng; chú trọng tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của công tác KTGS, kỷ luật đảng và trách nhiệm thực hiện cho đội ngũ bí thư, cấp ủy viên, ủy viên ủy ban kiểm tra các cấp; bám sát nhiệm vụ chính trị và yêu cầu công tác xây dựng đảng bộ, lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện toàn diện chỉ tiêu, kế hoạch nhiệm vụ KTGS nhiệm kỳ.

leftcenterrightdel

Thiếu tướng Đỗ Xuân Tụng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân đoàn 2 chủ trì hội nghị.

Nổi bật là, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đã kiểm tra 134 tổ chức đảng; 1.958 đảng viên, đạt 100% kế hoạch; trong đó Ban Thường vụ Đảng ủy Quân đoàn kiểm tra 3 tổ chức đảng, 9 đảng viên là cấp ủy viên cấp dưới trực tiếp. Trong giám sát thường xuyên, ban thường vụ, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đã phân công cấp ủy viên thực hiện nhiệm vụ giám sát thường xuyên tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên đúng quy định, phù hợp với chức trách, nhiệm vụ, lĩnh vực công tác đảm nhiệm. Về giám sát theo chuyên đề, cấp ủy các cấp đã giám sát theo chuyên đề 272 tổ chức đảng; 4.374 đảng viên; đạt 100% kế hoạch, trong đó Ban Thường vụ Đảng ủy Quân đoàn giám sát theo chuyên đề 2 tổ chức đảng, 9 đảng viên là cấp ủy viên cấp dưới trực tiếp.

Cùng với đánh giá những kết quả đạt được, hội nghị đã chỉ ra những hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng công tác KTGS và công tác cán bộ nhiệm kỳ tới.

Tin, ảnh: TUẤN THỦY