leftcenterrightdel

Sư đoàn 325 (Quân đoàn 2) diễn tập chỉ huy cơ quan 1 bên 2 cấp, có bắn đạn thật. Ảnh: qdnd.vn 

Năm 2021, Đảng ủy Quân đoàn 2, cấp ủy, chỉ huy các cấp quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của trên; chỉ đạo triển khai hoàn thành toàn diện nhiệm vụ, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Nổi bật là: Đột phá thực hiện tốt nhiệm vụ SSCĐ, huấn luyện, diễn tập; tham gia hội thi, hội thao ở các cấp đều đoạt giải cao; lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” đạt kết quả tốt; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham gia phòng, chống dịch Covid-19. Hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị có nhiều đổi mới, sáng tạo, chất lượng, hiệu quả; tình hình chính trị tư tưởng toàn quân đoàn ổn định, đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Trung tướng Trịnh Văn Quyết đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của quân đoàn trên các mặt công tác trong năm 2021; đồng thời yêu cầu: Quân đoàn cần làm tốt công tác tư tưởng, tổ chức, chính sách khi triển khai thực hiện kế hoạch điều chỉnh, tổ chức lực lượng; nâng cao chất lượng huấn luyện; quán triệt, triển khai thực hiện tốt các nghị quyết của Quân ủy Trung ương; giữ vững các nguyên tắc xây dựng Đảng; làm tốt công tác cán bộ, có quy hoạch chặt chẽ, khách quan, dân chủ; chủ động trong những nhiệm vụ đột xuất, nhất là trong phòng, chống dịch bệnh, thiên tai; gắn bó mật thiết với nhân dân.

LÊ GIANG - CÔNG CHỨC