Các ý kiến tại hội nghị đánh giá, trong 10 năm qua, Đảng ủy quân đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8; nghiên cứu, quán triệt sâu sắc và nắm vững quan điểm, đường lối của Đảng về quân sự, quốc phòng, chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Cấp ủy các cấp trong quân đoàn đã tổ chức triển khai thực hiện chặt chẽ các nghị quyết của Đảng, chấp hành nghiêm mệnh lệnh, chỉ thị của cấp trên; nhận thức đúng tình hình, sát thực tế đơn vị; cụ thể hóa các quan điểm, phương châm chỉ đạo, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đề ra nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, kịp thời.

leftcenterrightdel
 Thiếu tướng Nguyễn Đức Hưng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân đoàn 1 phát biểu chủ trì hội nghị.

Đảng bộ quân đoàn luôn gương mẫu, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Tuyệt đại đa số cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng; nhận rõ âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, luôn cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu cao.

Hội thi, hội thao được chú trọng. Trong 10 năm qua, các đơn vị trong quân đoàn đã làm tốt công tác chuẩn bị, tham gia hơn 90 hội thi, hội thao, kiểm tra toàn quân đạt thành tích cao (36 giải nhất, 20 giải nhì, 10 giải ba). Năm 2022, lực lượng của quân đoàn tham gia Hội thao Quân sự quốc tế (Army Game) đạt huy chương vàng nội dung thi “Vùng tai nạn”. Chất lượng xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật và bảo đảm an toàn có nhiều chuyển biến rõ nét. 

leftcenterrightdel

 Quang cảnh hội nghị.

Nội bộ đơn vị luôn đoàn kết, thống nhất cao. Dân chủ ngày càng được mở rộng và đi vào chiều sâu. Đoàn kết quân-dân được thực hiện tốt. Tình hình quân đoàn ổn định và phát triển. Chất lượng tổng hợp, sức cơ động, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu được nâng lên. Quân đoàn luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Trong thời gian tiếp theo, quân đoàn tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết Trung ương 8, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về quân sự, quốc phòng. Giữ vững sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt của Đảng đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Nắm vững mối quan hệ giữa Chiến lược bảo vệ Tổ quốc và chiến lược quân sự, quốc phòng, tiếp tục cụ thể hóa trong quá trình triển khai thực hiện. Tích cực xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc.

Tin, ảnh: CẨM THANH