Trong 10 năm qua, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Binh đoàn 16 thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, công nhân viên, người lao động về yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; cụ thể hóa mục tiêu, quan điểm, phương châm, giải pháp thực hiện nghị quyết sát với điều kiện thực tiễn của binh đoàn.

leftcenterrightdel

Toàn cảnh hội nghị Đảng ủy Binh đoàn 16. 

 Đến nay, đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên, người lao động và nhân dân trên địa bàn đóng quân không ngừng được cải thiện, góp phần củng cố vững chắc “Thế trận lòng dân”…

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tá Lê Quang Sáu nhấn mạnh: Thời gian tới, Đảng ủy, Bộ tư lệnh binh đoàn yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt và nắm vững mục tiêu, quan điểm, phương châm chỉ đạo của Đảng về bảo vệ Tổ quốc, được thể hiện trong Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI); tăng cường giáo dục quốc phòng-an ninh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên, người lao động trong toàn binh đoàn đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc; thực hiện tốt chủ trương kết hợp kinh tế với quốc phòng - an ninh trên địa bàn đóng quân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng cao… để xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc.

Tin, ảnh: ANH ĐỨC