Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng chủ trì hội nghị.

Hội nghị thảo luận và thống nhất đánh giá, 10 năm qua, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng và các cấp ủy trong toàn lực lượng đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, học tập quán triệt và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 37 của Bộ Chính trị, khóa XI, góp phần xây dựng Đảng bộ Bộ đội Biên phòng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực tiêu biểu”, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong thời kỳ mới. 

Tuyệt đại đa số cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, vai trò và giá trị bền vững của việc nghiên cứu lý luận Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Hiệu quả của việc thực hiện nghị quyết đã góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực tư duy lý luận để giải quyết hiệu quả những vấn đề thực tiễn đặt ra; đồng thời bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Bộ đội Biên phòng “vừa hồng”, “vừa chuyên”; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ...

leftcenterrightdel
 Quang cảnh hội nghị.

Trong đó, việc thực hiện các nhiệm vụ công tác lý luận được Đảng ủy, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện có hiệu quả, triển khai nghiên cứu thành công nhiều đề tài khoa học thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn quân sự. Từ năm 2014 đến nay, đã nghiên cứu thành công 2 đề tài cấp Bộ Quốc phòng và hàng trăm đề tài cấp ngành, cấp cơ sở về khoa học xã hội và nhân văn quân sự. Sản phẩm nghiên cứu của đề tài được ứng dụng hiệu quả tại cơ quan, đơn vị, học viện, nhà trường trong Bộ đội Biên phòng, góp phần phát huy, động viên sức mạnh tổng hợp trong quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia và xây dựng lực lượng.

Tập trung đổi mới hình thức tuyên truyền, học tập lý luận chính trị, kết hợp chặt chẽ giữa truyền thụ kiến thức với trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, giữa giáo dục và tự giáo dục. Kết hợp chặt chẽ giáo dục cơ bản với giáo dục thường xuyên, giáo dục thông qua thực tiễn và giáo dục bằng nêu gương tốt, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào biên soạn giáo án, bài giảng chính trị, đẩy mạnh khai thác dữ liệu thông tin truyền thông, báo điện tử, trang thông tin điện tử, mạng nội bộ, quản lý, khai thác hiệu quả tiện ích của mạng xã hội để thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị. 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng đề nghị cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới phương pháp quán triệt, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết theo hướng phù hợp với từng đối tượng, sát thực tiễn. Tiếp tục nghiên cứu, tổng kết, vận dụng, phát triển Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh sát yêu cầu nhiệm vụ trên các tuyến biên giới, rút ra những vấn đề có tính lý luận và thực tiễn nhằm phục vụ công tác. 

Làm tốt công tác xây dựng, bồi dưỡng, tạo nguồn đội ngũ cán bộ làm công tác lý luận. Tập trung hoàn thành, xuất bản các công trình, đề tài nghiên cứu về lý luận đã xác định, bảo đảm đúng tiến độ. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, số hóa thông tin thu thập, lưu trữ dữ liệu. Các cơ quan, đơn vị quán triệt và triển khai nghiêm túc, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu lý luận trong Bộ đội Biên phòng.

Tin, ảnh: MINH MẠNH

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.