leftcenterrightdel
Ảnh minh họa: TTXVN 

Theo đó, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã quán triệt, thực hiện nghiêm các quan điểm, nguyên tắc của Đảng về công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm quy chế, quy trình về công tác cán bộ; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ có số lượng và cơ cấu hợp lý, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức, lối sống trong sạch, trình độ, kiến thức chuyên môn nghiệp vụ biên phòng ngày càng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đảng ủy, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cấp thường xuyên bồi dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ. Xây dựng quy hoạch cán bộ theo hướng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cơ bản, lâu dài và phát triển. Đẩy mạnh công tác luân chuyển để đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện, thử thách cán bộ trong thực tiễn. Tăng cường kiểm tra, giám sát toàn diện, tập trung vào công tác đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, quy hoạch, sắp xếp, bổ nhiệm, điều động cán bộ và quá trình rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống của từng cán bộ, đảng viên. Thực hiện tốt công tác chính sách cán bộ, có chính sách ưu tiên đối với cán bộ có thành tích tốt trong học tập, nghiên cứu, công tác.

PHẠM KIÊN

*Mời  bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.