Tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Văn Hưng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu thông báo nhanh những nội dung trọng tâm của Hội nghị Trung ương 9, khóa XIII.

Cụ thể: Đề cương chi tiết Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Đề cương chi tiết Báo cáo đánh giá 5 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030, phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2026-2030; Đề cương Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng trình Đại hội XIV của Đảng; Báo cáo tổng kết Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị và dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng.

leftcenterrightdel

Đại tá Nguyễn Văn Hưng, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 9, khóa XIII. 

leftcenterrightdel
 Quang cảnh Hội nghị.

Cũng tại hội nghị, đồng chí Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu yêu cầu toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng trong đơn vị tiếp tục tăng cường đoàn kết, thống nhất, phát huy những kết quả đã đạt được, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2024 và thời gian tiếp theo; tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9, khóa XIII, đồng thời nâng cao ý thức, hành động cho cán bộ, đảng viên trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng.

Đại tá Nguyễn Văn Hưng đề nghị, các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc tiếp thu, nghiên cứu kỹ các nội dung đã thống nhất tại Hội nghị Trung ương 9, khóa XIII, đặc biệt là chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong 2 bài phát biểu khai mạc và bế mạc Hội nghị; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch đã đề ra cho các năm 2024-2025, phấn đấu hoàn thành thắng lợi, toàn diện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tạo tiền đề chuẩn bị tốt cho công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIV của Đảng.

Tin, ảnh: ĐỨC DUẨN

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.