Tham dự có đồng chí Y Giang Gry Niê KNơng, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk.

leftcenterrightdel

 Toàn cảnh Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị giữa nhiệm kỳ.

Báo cáo tại hội nghị nêu rõ: Trong nửa đầu nhiệm kỳ qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk luôn quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, nhiệm vụ công tác biên phòng. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện, đồng bộ các mặt công tác biên phòng, chủ động tham mưu đề xuất nhiều chủ trương quan trọng trong công tác xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia; phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả các loại tội phạm, vi phạm pháp luật; tham mưu và tham gia xây dựng củng cố cơ sở chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn các xã biên giới. Qua đó, phát huy được sức mạnh tổng hợp và xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp với và phát triển.

Phương hướng nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025 được Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk xác định như: Tiếp tục đổi mới đồng bộ, toàn diện công tác biên phòng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia; tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Đổi mới phong cách lãnh đạo, phương pháp công tác của các cấp ủy, tổ chức đảng theo phương châm “Nói ngắn, viết gọn, tham mưu đúng, trúng, kịp thời, hiệu quả”.

Tin, ảnh: NGUYỄN NGỌC LÂN