leftcenterrightdel
Đồng chí Trần Quốc Cường phát biểu tại hội nghị. 

Năm 2022, Đảng bộ quân sự tỉnh Điện Biên đã lãnh đạo tổ chức thực hiện và hoàn thành tốt các mặt công tác. Nổi bật là: Tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của cấp trên và tỉnh ủy về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt việc quán triệt, học tập các nghị quyết, chỉ thị của các cấp; có nhiều giải pháp mới nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng, kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu, 81,67% khá, giỏi...

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Phạm Đức Duyên, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 2 bày tỏ sự nhất trí cao với những nội dung báo cáo và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ tỉnh Điện Biên đã đạt được năm 2022. Trung tướng Phạm Đức Duyên lưu ý: Phát huy những kết quả đạt được, tăng cường công tác phối hợp với các nước láng giềng, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh trong quản lý, bảo vệ biên giới. Nắm và quản lý chặt chẽ tình hình địa bàn, dự báo chính xác và tham mưu kịp thời với cấp ủy, chính quyền địa phương, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, sát với tình hình thực tế địa bàn.  

Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Điện Biên nhấn mạnh: Tiếp tục tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về quốc phòng. Chủ động phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, nghiên cứu, nắm chắc, đánh giá, dự báo đúng tình hình, kiểm tra, rà soát, bổ sung các văn kiện và tăng cường luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu, tham mưu xử lý kịp thời các tình huống không để bị động, bất ngờ.... 

Tin, ảnh: HÀ KHÁNH – PHẠM HẠNH