Cùng dự buổi làm việc có Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và đại biểu thủ trưởng các cơ quan Bộ Quốc phòng.

Dự buổi làm việc về phía Tổng cục II có Trung tướng Phạm Ngọc Hùng, Tổng cục trưởng Tổng cục II; các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy Tổng cục II và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục II.

Báo cáo về kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của Tổng cục II nêu rõ: Thời gian qua, Tổng cục II đã chủ động, tích cực, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các mặt công tác theo chức năng, nhiệm vụ, hoàn thành tốt và xuất sắc nhiều nhiệm vụ chính trị.

leftcenterrightdel

Lãnh đạo, chỉ huy Tổng cục II đón Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về làm việc tại đơn vị. 

Tổng cục II đã báo cáo, tham mưu kịp thời với lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xử lý thắng lợi các tình huống chiến lược; đóng góp tích cực, hiệu quả đối với công tác đối ngoại của Đảng, hoạt động ngoại giao của Nhà nước, công tác đối ngoại nhân dân và đối ngoại quốc phòng; góp phần ổn định an ninh chính trị, bảo vệ vững chắc Tổ quốc từ sớm, từ xa, không để bị động, bất ngờ.

Bên cạnh đó, đơn vị cũng tiếp tục điều chỉnh, bổ sung, sắp xếp lại tổ chức, lực lượng theo hướng tinh, gọn, phù hợp, chuyên sâu theo chức năng, nhiệm vụ và địa bàn hoạt động, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ. Công tác xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” luôn được Đảng ủy, chỉ huy các cấp trong Tổng cục II quan tâm chú trọng; tập trung triển khai thực hiện thắng lợi các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên; xây dựng toàn lực lượng vững mạnh về chính trị, nội bộ đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao...

Kết luận buổi làm việc, Đại tướng Phan Văn Giang ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Tổng cục II đạt được trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng thời gian qua.

leftcenterrightdel
Bộ trưởng Phan Văn Giang chủ trì buổi làm việc. 

Đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, thời gian tới, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng Quân đội đặt ra những yêu cầu cao và khẩn trương hơn. Do vậy, Tổng cục II cần tiếp tục bám sát các chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, chủ động, nhạy bén, nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo, đánh giá chính xác tình hình; tích cực, đổi mới, sáng tạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, tham mưu kịp thời, hiệu quả với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

leftcenterrightdel
Quang cảnh buổi làm việc. 

Tổng cục II cần phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; không ngừng xây dựng tính giai cấp, tính cách mạng, luôn khẳng định là lực lượng tuyệt đối trung thành, đặc biệt tin cậy của Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân.

Cùng với đó, cần duy trì nghiêm nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, xây dựng các cơ quan, đơn vị trong Tổng cục vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Thường xuyên rà soát tổ chức bộ máy, hoàn thiện cơ cấu tổ chức theo hướng “tinh gọn, hiệu quả, đúng chức năng”, bảo đảm tính hợp lý ngày càng cao giữa số lượng và chất lượng, giữa các thành phần lực lượng, giữa chức năng nhiệm vụ với quy mô, chất lượng tổ chức và khả năng thực hiện nhiệm vụ. Xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng trước mọi biến động của tình hình, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, Quân đội, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tin tưởng dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, mà thường xuyên, trực tiếp là Thường vụ Quân ủy Trung ương; sự quản lý, chỉ đạo của Bộ Quốc phòng; sự phối hợp, giúp đỡ của các ban, bộ, ngành, địa phương cùng với lịch sử, truyền thống vẻ vang qua gần 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Tổng cục II sẽ ngày càng phát triển lớn mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, luôn xứng đáng là lực lượng trọng yếu, đặc biệt tin cậy của Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân.

Tin, ảnh: NGỌC HÂN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.