Thời gian qua, Đảng ủy, chỉ huy Tổng cục II đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác tư pháp, thanh tra, pháp chế, công tác 1389, phổ biến, giáo dục pháp luật và tình hình thi hành pháp luật về đấu thầu.

Các cơ quan tích cực, chủ động tham mưu giúp Đảng ủy, chỉ huy Tổng cục thực hiện các nội dung tham gia xây dựng thể chế theo đúng chủ trương của Quân ủy Trung ương, chỉ đạo của Bộ Quốc phòng. Cơ quan được giao soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật đã triển khai thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định. Ban chỉ đạo 1389 của Tổng cục II đã làm tốt công tác tham mưu trong thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của Bộ Quốc phòng về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.  

leftcenterrightdel

Thượng tướng Võ Minh Lương chủ trì buổi kiểm tra công tác tư pháp, thanh tra, pháp chế, công tác 1389, phổ biến, giáo dục pháp luật, tình hình thi hành pháp luật về đấu thầu tại Tổng cục II.

Bên cạnh đó, công tác phổ biến giáo dục pháp luật được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, thường xuyên đổi mới hình thức, phương pháp, bám sát đặc điểm, yêu cầu nhiệm vụ và đối tượng của Tổng cục II.

Các cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục II đã thực hiện đúng quy định về đấu thầu, đặc biệt là việc lựa chọn nhà thầu; các dự án, gói thầu thực hiện đúng tiến độ, dự toán; quá trình triển khai dự án tuân thủ đúng trình tự, thủ tục, đúng pháp luật Nhà nước, quy định của Bộ Quốc phòng về đầu tư công và đấu thầu.

Kết luận kiểm tra, Thượng tướng Võ Minh Lương biểu dương những thành tích Tổng cục II đã đạt được thời gian qua, đồng thời yêu cầu đơn vị cần xây dựng kế hoạch nhanh chóng khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được đoàn kiểm tra chỉ ra. Cùng với đó, Đảng ủy, chỉ huy Tổng cục II cần tiếp tục quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của các cấp về công tác tư pháp, thanh tra, pháp chế, công tác 1389, phổ biến giáo dục pháp luật.

leftcenterrightdel
Quang cảnh buổi làm việc. 

Tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp về quản lý kỷ luật, xây dựng chính quy; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục chính trị, pháp luật, xây dựng ý thức tự giác chấp hành pháp luật, kỷ luật của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ; thường xuyên rà soát, nắm, quản lý chặt chẽ tình hình chính trị nội bộ, phát hiện sớm, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm.

Tập trung thanh tra, kiểm tra các nội dung, lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực; thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; công khai minh bạch hoạt động của các cơ quan, đơn vị, việc chuyển đổi vị trí công tác và kiểm soát tài sản, thu nhập.

Các cơ quan tư pháp, thanh tra, pháp chế của Tổng cục phải đoàn kết, thống nhất, tăng cường công tác phối hợp, trao đổi thông tin trong nội bộ và với cơ quan chức năng địa phương để phòng ngừa, ngăn chặn từ sớm các hành vi vi phạm, tội phạm. Đặc biệt, cần thường xuyên quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ…

Tin, ảnh: NGỌC HÂN