Cùng dự hội nghị có các đồng chí: Trung tướng Lê Quang Minh, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Thiếu tướng Phạm Trường Sơn, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Trung tướng Trần Minh Đức, Chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật; Trung tướng Trần Duy Hưng, Chính ủy Tổng cục Kỹ thuật; Trung tướng Hồ Quang Tuấn, Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng; đại biểu lãnh đạo, chỉ huy các quân chủng; chỉ huy các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.

leftcenterrightdel

 Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị do Trung tướng Trần Minh Đức, Chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật trình bày cho thấy, từ năm 2021 đến nay, Tổng cục Kỹ thuật đã triển khai toàn diện các mặt công tác, thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác kỹ thuật. Nổi bật là, đã xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và 16 nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2021-2026 theo Kết luận của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 1656-NQ/QUTW về lãnh đạo công tác kỹ thuật đến năm 2030 và những năm tiếp theo.

leftcenterrightdel
 Thượng tướng Lê Huy Vịnh và các đại biểu dự hội nghị.

Tổng cục Kỹ thuật đã chủ động xây dựng, triển khai các đề án, kế hoạch chiến lược của ngành kỹ thuật; bảo đảm số lượng, chất lượng trang bị kỹ thuật cho các nhiệm vụ; thẩm định, nghiệm thu các chương trình, dự án mua sắm, sửa chữa, cải tiến, hiện đại hóa trang bị kỹ thuật chặt chẽ, đúng quy trình. Cùng với đó, thực hiện tốt nhiệm vụ thu hồi, cấp đổi, đồng bộ vũ khí, đạn và bảo đảm kỹ thuật cho các cuộc diễn tập. Hệ thống kho, nhà che, nhà xưởng của các đơn vị từng bước được đầu tư nâng cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; chất lượng sửa chữa tại các nhà máy, xí nghiệp ngày một nâng lên.

leftcenterrightdel
 Thiếu tướng Phạm Trường Sơn và lãnh đạo, chỉ huy Tổng cục Kỹ thuật tại hội nghị.

Ngoài ra, toàn ngành duy trì tốt nền nếp chế độ công tác kỹ thuật; tham mưu, triển khai nhiều giải pháp trong quản lý, sử dụng vũ khí, đạn sẵn sàng chiến đấu và thực hiện Cuộc vận động 50; tổ chức tốt các hội nghị tập huấn, hội thi, hội thao và các hoạt động hưởng ứng Tháng an toàn vệ sinh lao động, phòng, chống cháy nổ bảo đảm sát thực tiễn, thiết thực, hiệu quả. Tổng cục Kỹ thuật đã triển khai hiệu quả các nội dung về hợp tác kỹ thuật quân sự với các nước; thực hiện tốt kế hoạch chuyển đổi số trong ngành kỹ thuật; tích cực triển khai thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, áp dụng các sáng kiến cải tiến vào công tác kỹ thuật. Từ đầu năm 2021 đến nay, toàn quân đã thực hiện 132 đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, đạt chất lượng tốt…

leftcenterrightdel
 Thượng tướng Lê Huy Vịnh phát biểu tại hội nghị.

Qua nghe báo cáo trung tâm và ý kiến giải trình, làm rõ cũng như kiến nghị, đề xuất của các đại biểu, phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang biểu dương những kết quả mà Tổng cục Kỹ thuật và ngành kỹ thuật toàn quân đã đạt được trong thời gian qua, nhất là từ năm 2021 đến nay; chia sẻ với những khó khăn đã ảnh hưởng tiêu cực, trực tiếp đến công tác bảo đảm kỹ thuật. Bộ trưởng Phan Văn Giang cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế yêu cầu Tổng cục Kỹ thuật, các cơ quan, đơn vị và toàn ngành kỹ thuật cần tập trung khắc phục, chấn chỉnh trong thời gian tới.

Để nâng cao chất lượng công tác bảo đảm kỹ thuật trong tình hình mới, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu, toàn ngành kỹ thuật tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và các nhiệm vụ trọng tâm về công tác kỹ thuật đã xác định trong giai đoạn 2021-2026. Tập trung bảo đảm trang bị kỹ thuật có chất lượng tốt, đồng bộ cho các đơn vị làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập; thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch mua sắm, sản xuất trang bị kỹ thuật theo các quyết định của Bộ Quốc phòng; tổ chức nghiệm thu chặt chẽ theo đúng quy định.

leftcenterrightdel
Thiếu tướng Phạm Trường Sơn, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu tại hội nghị. 

Cùng với đó, ngành kỹ thuật chú trọng tập trung triển khai hiệu quả các đề án, dự án bảo đảm kỹ thuật, nhất là dự án sửa chữa, cải tiến, hiện đại hóa trang bị kỹ thuật, các dự án đầu tư chiều sâu công nghệ. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, cải tiến, hiện đại hóa trang bị kỹ thuật; nghiên cứu giải pháp đầu tư trang bị kết hợp duy trì nghiêm chế độ trực, gác, làm tốt công tác dân vận để bảo đảm an toàn hệ thống kho, chống đột nhập, phá hoại hoặc tình huống cháy, nổ, sự cố.

leftcenterrightdel
Trung tướng Trần Minh Đức, Chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật báo cáo kết quả công tác kỹ thuật toàn quân từ năm 2021 đến nay. 

Đại tướng Phan Văn Giang lưu ý, thời gian tới, ngành kỹ thuật cần tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo công tác kỹ thuật đến năm 2030 và những năm tiếp theo. Đồng thời, làm tốt công tác huấn luyện, khai thác làm chủ trang bị kỹ thuật mới; thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ, năng lực, giúp đội ngũ cán bộ, nhân viên ngành kỹ thuật cập nhật kiến thức mới. Tổng cục Kỹ thuật cần chú trọng đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động 50 và xây dựng chính quy ngành; phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai biện pháp để thu hút, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ngành kỹ thuật, nhất là những lĩnh vực có hàm lượng công nghệ cao.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh hội nghị.

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số ngành kỹ thuật; tổ chức triển khai thực hiện nghiêm kế hoạch của Bộ Quốc phòng về tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo, sẵn sàng bảo đảm tốt mọi mặt công tác kỹ thuật cho các nhiệm vụ.

Đối với các đề xuất, kiến nghị tại hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang trực tiếp kết luận một số nội dung; giao cơ quan chức năng phối hợp nghiên cứu, đề xuất phương án giải quyết bảo đảm đúng quy định.

Tin, ảnh: VĂN CHIỂN

Mời  bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.