Dự hội nghị có Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; đại biểu lãnh đạo một số cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng; đại biểu lãnh đạo Quân khu 9; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng.

Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết, mặc dù còn nhiều khó khăn, song Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Sóc Trăng đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều kết quả quan trọng đã đề ra.

leftcenterrightdel

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu chỉ đạo hội nghị. 

leftcenterrightdel
Đại tướng Phan Văn Giang và lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng cùng chủ trì hội nghị.  
leftcenterrightdel
Đồng chí Lâm Văn Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng phát biểu tiếp thu lĩnh hội ý kiến chỉ đạo tại hội nghị.  
leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị.  

Nổi bật là, hệ thống chính trị các cấp được chăm lo xây dựng, củng cố ngày càng vững mạnh; khối đại đoàn kết toàn dân tộc, “thế trận lòng dân” được xây dựng ngày càng vững chắc; việc kết hợp phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng an ninh được gắn kết chặt chẽ; các chương trình kinh tế lớn, các dự án, đề án phát triển kinh tế được triển khai thực hiện, bố trí theo từng vùng, từng khu vực và có tính lưỡng dụng cao; hệ thống giao thông từng bước được hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm cho nhiệm vụ quốc phòng an ninh trên địa bàn. Các chính sách xã hội, chính sách hậu phương quân đội được các cấp, các ngành chăm lo thực hiện bằng các chương trình, cuộc vận động, phong trào cụ thể; đời sống nhân dân từng bước được cải thiện và nâng lên, tạo tiềm lực quốc phòng an ninh ngày càng vững chắc.

Quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng đối với đồng bào dân tộc, tôn giáo, tỉnh Sóc Trăng đã tập trung các nguồn lực, đầu tư đẩy mạnh tốc độ phát triển kinh tế xã hội trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào được cải thiện đáng kể; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định; hệ thống chính trị vùng đồng bào dân tộc thiểu số được củng cố.

Cùng với đó, Tỉnh ủy Sóc Trăng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành xây dựng và triển khai thực hiện các chiến lược, chương trình, kế hoạch, đề án về quốc phòng an ninh; quan tâm đầu tư xây dựng và các hoạt động trong khu vực phòng thủ; xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh về mọi mặt; lực lượng thường trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên bảo đảm số lượng, chất lượng; hoàn thành tốt công tác tuyển chọn và công dân nhập ngũ hằng năm…

leftcenterrightdel
Đại tướng Phan Văn Giang và các đại biểu trao đổi bên lề hội nghị.  

Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến phát biểu tại hội nghị, thay mặt Ban chỉ đạo, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng và những kết quả nổi bật mà Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng đã đạt được trong thực hiện Nghị quyết.

Khái quát tình hình quốc tế, khu vực, trong nước thời gian qua, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị Tỉnh ủy Sóc Trăng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Thường xuyên quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, kết luận của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ và cả hệ thống chính trị giữ vững nguyên tắc, quy định của Đảng và quy chế làm việc của cấp ủy.

Đại tướng Phan Văn Giang cũng đề nghị, tỉnh Sóc Trăng chăm lo xây dựng “thế trận lòng dân”, tập hợp sức mạnh, phát huy chủ nghĩa yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, tạo sự đồng thuận cao trong nhận thức và hành động của toàn dân đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, dân tộc, tôn giáo, xóa đói giảm nghèo, nhất là ở vùng đặc biệt khó khăn. Tập trung thực hiện hiệu quả chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm (2021 - 2030) và những năm tiếp theo, bảo đảm kinh tế phát triển nhanh, bền vững. Thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, gắn với bảo đảm quốc phòng an ninh kết hợp phát triển kinh tế với xây dựng khu vực phòng thủ.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp để tiếp tục cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh (cần phát huy hiệu quả tuyến hành lang Nam sông Hậu để phát triển công nghiệp kết hợp thương mại, dịch vụ, nhất là tập trung phát triển đường ven biển và cảng biển Trần Đề thành cảng nước sâu cho cả vùng).

Nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, giá trị bản sắc văn hóa đối với sự phát triển của địa phương, đất nước và sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc; coi trọng giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy niềm tự hào, củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước và chế độ XHCN. Nâng cao chất lượng, hiệu quả các loại hình văn hóa, văn học, nghệ thuật, nhất là ở khu vực nông thôn và đồng bào dân tộc Khmer.

Tiếp tục tăng cường quốc phòng, an ninh, trước hết là giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý của Nhà nước đối với nhiệm vụ quốc phòng an ninh, bảo vệ Tổ quốc. Tập trung phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ chủ quyền biển, đảo; có cơ chế chính sách khuyến khích để ngư dân vươn khơi, bám biển; làm tốt công tác tuyên truyền để ngư dân yên tâm bám biển, không khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.

Tiếp tục chăm lo xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh; lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên đủ số lượng, chất lượng; lực lượng quân sự, công an, biên phòng thực hiện tốt công tác phối hợp, xử lý kịp thời, hiệu quả các vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự, đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ vững ổn định địa bàn. Thực hiện tốt công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, công tác xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại; mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác; thu hút các nguồn lực để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội; quản lý chặt chẽ các hoạt động của các tổ chức, cá nhân nước ngoài đến hoạt động trên địa bàn tỉnh theo quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại.

Đại tướng Phan Văn Giang tin tưởng, với những thành tích đã đạt được trong 10 năm qua và truyền thống đoàn kết, trí tuệ, đổi mới, trách nhiệm, quyết tâm cao, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Sóc Trăng sẽ chung sức, đồng lòng, phát huy truyền thống anh hùng, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức; tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tin, ảnh: QUANG ĐỨC