Dự buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Thượng tướng Vũ Hải Sản, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; lãnh đạo, chỉ huy một số cơ quan chức năng, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng…

leftcenterrightdel

 Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Tại hội nghị, đại diện Cục Kinh tế, Bộ Quốc phòng báo cáo một số nhiệm vụ chỉ đạo hoạt động sản xuất, xây dựng kinh tế kết hợp với quốc phòng thời gian qua, phương hướng triển khai thực hiện trong thời gian tới. Qua báo cáo cho thấy, nhiệm vụ xây dựng khu kinh tế-quốc phòng của toàn quân trong thời gian qua đã đạt được nhiều thành tích nổi bật.

Những năm gần đây, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo, cùng với việc triển khai xây dựng các khu kinh tế-quốc phòng trên đất liền theo quy hoạch được duyệt kết hợp triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia, dự án tăng cường trí thức trẻ tình nguyện đến công tác tại các khu kinh tế-quốc phòng, cần tập trung triển khai xây dựng những mô hình giảm nghèo, bảo đảm kế sinh nhai cho người dân để chung tay phát triển kinh tế-xã hội, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới.

leftcenterrightdel
 Thượng tướng Vũ Hải Sản và các đại biểu dự buổi làm việc.

Về kết quả thực hiện thí điểm một số chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tồn đọng trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng vào hoạt động sản xuất, xây dựng kinh tế, vừa qua, các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng đã phê duyệt 62 phương án tăng gia sản xuất theo quy định. Cục Kinh tế đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 132/2020/QH14 làm cơ sở hoàn thiện Luật Đất đai (sửa đổi); các quy định của nghị quyết trên cơ bản được cập nhật vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); đồng thời, có điều khoản chuyển tiếp để tiếp tục triển khai.

leftcenterrightdel
 Lãnh đạo Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và các đại biểu dự buổi làm việc.

Trong công tác tuyên truyền, phối hợp thực hiện chính sách tại các địa phương, Cục Kinh tế đã tham mưu với Bộ Quốc phòng ban hành văn bản gửi địa phương để phối hợp với Bộ Quốc phòng thực hiện các nghị quyết, nghị định liên quan, bảo đảm đồng thuận, nhất trí cao trong tổ chức thực hiện. Theo báo cáo của Cục Kinh tế, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 của các doanh nghiệp quân đội 100% vốn nhà nước, các chỉ tiêu đều đạt và vượt so với năm 2021. Đối với các công ty cổ phần, hầu hết đều sản xuất kinh doanh hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn.

Cùng với các nội dung trên, 6 tháng đầu năm 2023, Cục Kinh tế đã tham mưu, báo cáo Bộ Quốc phòng giao kế hoạch sản xuất kinh doanh và xây dựng đơn vị năm 2023 cho các doanh nghiệp quân đội, các chỉ tiêu được giao đều tăng khoảng 5% so với năm 2022. Cùng với đó, đã báo cáo ban hành kết luận của Quân ủy Trung ương về sơ kết nghị quyết về sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo cùng kế hoạch triển khai; báo cáo Chính phủ ban hành nghị định về tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh và doanh nghiệp kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh.

leftcenterrightdel
 Thượng tướng Vũ Hải Sản phát biểu tại buổi làm việc.

Ngoài ra, Cục Kinh tế đã phối hợp với các cơ quan trình thủ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt chiến lược, kế hoạch đầu tư phát triển 5 năm; ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động cho doanh nghiệp. Năm 2020, Bộ Quốc phòng đã triển khai đề án cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp quân đội; từ năm 2021 đến nay, đã xây dựng đề án sắp xếp lại doanh nghiệp quân đội giai đoạn 2021-2025. Hiện nay, Cục Kinh tế đang phối hợp với các cơ quan chức năng hoàn thiện các văn bản, báo cáo các cấp theo quy định.

Theo thông tin của Cục Kinh tế, vừa qua, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo các doanh nghiệp quân đội tập trung xây dựng đề án cơ cấu lại, xử lý tài chính theo hướng tinh, gọn, mạnh, cắt giảm ngành nghề kinh doanh kém hiệu quả, ít liên quan đến ngành nghề chính; thoái vốn đầu tư ngoài ngành, tập trung nguồn lực phát triển ngành nghề chính, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đồng thời, Bộ Quốc phòng đã xử lý, tìm hướng tháo gỡ để giúp một số doanh nghiệp quân đội hoạt động hiệu quả hơn.

leftcenterrightdel
 Chỉ huy Cục Kinh tế, Bộ Quốc phòng báo cáo kết quả triển khai các nhiệm vụ, đề án tại buổi làm việc.

Qua nghe báo cáo của Cục Kinh tế và các ý kiến thảo luận, phát biểu kết luận buổi làm việc, Đại tướng Phan Văn Giang ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích đạt được trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ, đề án của các cơ quan, đơn vị thời gian qua; chia sẻ với những khó khăn, phức tạp mà các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phải đối mặt. Đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu, các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục nỗ lực khắc phục khó khăn, triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, đề án. 

Quá trình triển khai thực hiện, các cơ quan, đơn vị cần quán triệt, thực hiện nghiêm nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của các cấp; phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các ban, bộ, ngành Trung ương và cấp ủy, chính quyền địa phương, tạo sự đồng thuận cao, bảo đảm tốt tiến độ, chất lượng, hiệu quả, an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Đồng thời, kịp thời báo cáo các khó khăn, vướng mắc để thủ trưởng các cấp bàn bạc, thống nhất phương án xử lý, tháo gỡ kịp thời.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh buổi làm việc.

Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng tiếp tục hướng dẫn đơn vị, doanh nghiệp thẩm định chặt chẽ việc xây dựng phương án sử dụng đất quốc phòng, bảo đảm thống nhất quy trình, hình thức, tuân thủ nghiêm quy định. Các cơ quan chức năng, đơn vị, doanh nghiệp cần triển khai thực hiện tốt nghị định về tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh và doanh nghiệp kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh, tập trung vào các nhiệm vụ mà Bộ Quốc phòng được giao.

Cùng với đó, các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát đối với hoạt động của doanh nghiệp; chỉ đạo, hướng dẫn doanh nghiệp tập trung rà soát tình hình sử dụng nguồn vốn, hiệu quả đầu tư, đề ra phương án, giải pháp, lộ trình cụ thể để xử lý những tồn đọng, bảo đảm đơn vị phát triển bền vững, hiệu quả, thực hiện tốt chức năng “đội quân lao động sản xuất” trong tình hình mới.

Tin, ảnh: VĂN CHIỂN