Báo cáo tại hội nghị nêu rõ, năm 2023, nhiệm vụ chính trị của Tổng cục II tiếp tục yêu cầu cao và khẩn trương. Tuy nhiên, Đảng ủy Tổng cục II đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Nổi bật là thường xuyên nắm chắc tình hình, dự báo, đánh giá sát, đúng và kịp thời tham mưu cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xử lý tốt các tình huống chiến lược, đóng góp tích cực, hiệu quả đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, góp phần ổn định an ninh chính trị, bảo vệ vững chắc Tổ quốc từ sớm, từ xa, không để bị động, bất ngờ về chiến lược.

leftcenterrightdel

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu chỉ đạo tại hội nghị Đảng ủy Tổng cục II.

Cùng với đó, Đảng ủy Tổng cục II cũng đã chỉ đạo triển khai đồng bộ, toàn diện các mặt công tác quân sự, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; bảo đảm đầy đủ, kịp thời hậu cần, kỹ thuật, tài chính cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất của đơn vị.

Trong năm, với những thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất, Tổng cục II đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhất, nhiều tập thể, cá nhân được nhận phần thưởng cao quý của các cấp.

leftcenterrightdel
  Các đại biểu dự hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang ghi nhận, biểu dương những thành tích Đảng bộ Tổng cục II đã đạt được trong năm vừa qua và nhấn mạnh: Những kết quả nổi bật đó khẳng định lòng tin của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng đối với Tổng cục II. Đây vừa là vinh dự nhưng cũng đặt ra yêu cầu đòi hỏi cao hơn, trọng trách lớn hơn đối với cán bộ, nhân viên, chiến sĩ toàn Tổng cục trước Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trong thời gian tiếp theo.

Bộ trưởng Phan Văn Giang yêu cầu Đảng ủy Tổng cục II tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của các cấp, trọng tâm là Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 25-3-2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tình báo trong tình hình mới và Nghị quyết số 160-NQ/QUTW, ngày 13-12-2021 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về lãnh đạo công tác tình báo quốc phòng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

leftcenterrightdel
Bộ trưởng Phan Văn Giang cùng các đại biểu dự hội nghị Đảng ủy Tổng cục II. 

Đặc biệt, đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu Đảng ủy Tổng cục II cần chủ động triển khai các biện pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo toàn diện các mặt công tác của đơn vị; phát huy sức mạnh tổng hợp, chủ động nghiên cứu đánh giá, dự báo, tham mưu, đề xuất, phục vụ hiệu quả tin tức theo yêu cầu nhiệm vụ, không để bị động, bất ngờ. Tập trung xây dựng Đảng bộ Tổng cục trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, Tổng cục vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, thực sự là lực lượng tuyệt đối trung thành, đặc biệt tin cậy của Đảng, Nhà nước và Quân đội ta.

Tin, ảnh: NGỌC HÂN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.