Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Thường vụ QUTƯ, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Thường vụ QUTƯ; Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến; Thượng tướng Vũ Hải Sản; Thượng tướng Phạm Hoài Nam.

Cùng dự có các đồng chí: Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm TCCT QĐND Việt Nam; Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm TCCT QĐND Việt Nam; Trung tướng Lê Quang Minh, Phó chủ nhiệm TCCT QĐND Việt Nam, Bí thư Đảng ủy Cơ quan TCCT.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

leftcenterrightdel
 Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì làm việc với Tổng cục Chính trị về kết quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

Trình bày báo cáo kết quả hoạt động CTĐ, CTCT năm 2023, Trung tướng Nguyễn Văn Gấu nhấn mạnh, TCCT đã quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, QUTƯ; bám sát nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và tình hình thực tiễn; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, tích cực đổi mới, sáng tạo, triển khai thực hiện hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, hoàn thành toàn diện nội dung, nhiệm vụ theo kế hoạch đã xác định và nhiệm vụ mới, đột xuất; trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chung của toàn quân.

Nổi bật là, TCCT tích cực, chủ động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trực tiếp, thường xuyên với QUTƯ nhiều giải pháp xây dựng Đảng bộ Quân đội TSVM tiêu biểu, Quân đội vững mạnh về chính trị; triển khai đồng bộ các giải pháp, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng. Chỉ đạo toàn quân làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng tư tưởng, dư luận trước những vấn đề mới, phức tạp, nhạy cảm và các sự kiện đối ngoại quan trọng của đất nước.

Trước những diễn biến phức tạp của tình hình, toàn quân luôn kiên định, vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

leftcenterrightdel
Đại tướng Lương Cường phát biểu tại hội nghị. 

TCCT chỉ đạo làm tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Phong trào Thi đua Quyết thắng được triển khai sâu rộng, thiết thực với nhiều hình thức sáng tạo. Công tác khen thưởng được tiến hành chặt chẽ, kịp thời.

Tổ chức có chất lượng nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ thiết thực nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho bộ đội. Các cơ quan thông tấn, báo chí Quân đội giữ vững tôn chỉ mục đích; có nhiều đổi mới, sáng tạo, tham gia các giải thưởng báo chí đạt thành tích cao.

Công tác tổ chức xây dựng Đảng được triển khai chủ động, hiệu quả, góp phần xây dựng các cấp ủy đảng trong Đảng bộ Quân đội TSVM tiêu biểu. Kịp thời chỉ đạo kiện toàn tổ chức đảng, tổ chức chỉ huy trong quá trình điều chỉnh tổ chức lực lượng bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy đơn vị nhanh chóng ổn định tình hình, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; tập trung giải quyết dứt điểm một số vụ việc tồn đọng từ những năm trước và vụ việc phát sinh mới; xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm, góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương.

TCCT tham mưu cụ thể hóa, ban hành mới nhiều văn bản về cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ Quân đội. Kiện toàn cán bộ chỉ huy, quản lý các cấp đáp ứng tổ chức, biên chế, yêu cầu nhiệm vụ, nhất là đơn vị thành lập mới, tổ chức lại.

Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; tổ chức điều tra, xử lý nghiêm minh các vụ việc lợi dụng dân chủ vu khống, xuyên tạc gây mất đoàn kết nội bộ. Tiến hành hiệu quả hoạt động CTĐ, CTCT trong các nhiệm vụ, nhất là trong SSCĐ, huấn luyện, diễn tập, tổ chức lực lượng; xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn.

Cùng với đó, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác dân vận, chính sách, qua đó thực hiện tốt các chế độ chính sách cho các đối tượng. Các tổ chức quần chúng có nhiều hoạt động sáng tạo với nhiều mô hình, cách làm mới, thiết thực, hiệu quả...

Cơ quan TCCT luôn giữ vững sự ổn định, nội bộ đoàn kết, thống nhất; tập trung xây dựng các cấp ủy, tổ chức đảng TSVM. Phương pháp, phong cách chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo TCCT và chỉ đạo, hướng dẫn của các cơ quan chức năng TCCT thường xuyên có sự đổi mới, bám sát tình hình thực tiễn của đơn vị.

leftcenterrightdel
Thượng tướng Nguyễn Tân Cương phát biểu tại hội nghị. 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
Các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu phát biểu tại hội nghị. 

Nhất trí với báo cáo của TCCT tại hội nghị, thay mặt Thường vụ QUTƯ, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, cố gắng, những kết quả đạt được của TCCT QĐND Việt Nam trong thời gian qua.

Đại tướng Phan Văn Giang lưu ý TCCT tiếp tục chủ động nghiên cứu, dự báo, tham mưu, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, QUTƯ, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các chủ trương, giải pháp xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội.

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, bồi dưỡng kỹ năng giải quyết những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn, thực hiện tốt việc quản lý tư tưởng và các mối quan hệ xã hội của bộ đội; chú trọng giáo dục nâng cao trách nhiệm của cá nhân đối với bản thân, đơn vị, gia đình và xã hội, góp phần giảm thiểu vụ việc nghiêm trọng.

Chủ động nắm tình hình, linh hoạt, nhạy bén trong công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng tư tưởng, dư luận; đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, phản động, cơ hội chính trị.

Tập trung tham mưu, chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 80 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân bảo đảm chặt chẽ, đúng lộ trình, phù hợp với tầm vóc của sự kiện.

leftcenterrightdel
Trung tướng Nguyễn Văn Gấu trình bày báo cáo tại hội nghị. 

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, TCCT tiếp tục nghiên cứu, đề xuất thành lập mới, kiện toàn cấp ủy, tổ chức đảng, tổ chức biên chế cơ quan chính trị, cán bộ chính trị theo yêu cầu, nhiệm vụ, nhất là những nơi thành lập mới, sáp nhập, tổ chức lại.

Nâng cao hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát, xác định nội dung, đối tượng kiểm tra, giám sát phù hợp với tình hình, nhiệm vụ của từng đảng bộ; tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, chấp hành nguyên tắc, quy chế, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của Quân đội, việc khắc phục hạn chế khuyết điểm, vi phạm đã chỉ ra.

Chủ động phát hiện sớm dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên để kiểm tra, chấn chỉnh, phòng ngừa. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ đảm bảo số lượng, nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý các cấp giai đoạn 2026-2031; cơ bản kiện toàn xong đội ngũ cán bộ chỉ huy, quản lý các cấp gắn với chuẩn bị nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2025-2030 đáp ứng yêu cầu điều chỉnh tổ chức, biên chế.

leftcenterrightdel
Các đại biểu dự hội nghị. 

Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu tiến hành chặt chẽ công tác bảo đảm an ninh, an toàn, rà soát, xác minh, thẩm định, kết luận cán bộ Quân đội bảo đảm tiêu chuẩn chính trị nhân sự tham gia đại hội đảng nhiệm kỳ mới; thực hiện đúng chức năng, thẩm quyền, nguyên tắc trong điều tra, xác minh các vụ án, vụ việc.

Chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả CTĐ, CTCT trong các nhiệm vụ trọng tâm là SSCĐ, huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao; xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; thực hiện tổ chức QĐND Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo.

Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức công tác dân vận, tuyên truyền đặc biệt, đảm bảo thiết thực, hiệu quả; tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở. Đẩy mạnh nghiên cứu, đề xuất các chế độ, chính sách đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; nâng cao hiệu quả công tác chính sách đối với người có công với cách mạng và hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”...

Tin, ảnh: HỒNG THẠNH - TRỌNG HẢI

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.