Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương: Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam; Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

leftcenterrightdel

Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì Hội nghị Thường vụ Quân ủy Trung ương.

Dự hội nghị có đại biểu thủ trưởng Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam, Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương, Cục Quân huấn, Cục Quân lực, Cục Tổ chức, Cục Cán bộ, Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương, Tòa án Quân sự Trung ương, Vụ Pháp chế, Văn phòng Quân ủy Trung ương.

leftcenterrightdel
 Hội nghị tiến hành 3 nội dung trong chương trình làm việc chiều ngày 5-5.
leftcenterrightdel
Các đại biểu dự hội nghị.

Hội nghị tiến hành xem xét sửa đổi, bổ sung Quy định số 932-QĐ/QU ngày 3-9-2018 của Quân ủy Trung ương về thẩm quyền thi hành kỷ luật về Đảng và xem xét thông qua kỷ luật Quân đội của tổ chức đảng các cấp trong Quân đội; xem xét xử lý kỷ luật một số quân nhân vi phạm kỷ luật, pháp luật; xem xét kiện toàn cán bộ Sư đoàn 355, Quân khu 2.

Tin, ảnh: ĐÀO HỒNG