Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương: Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

leftcenterrightdel
Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: TUẤN HUY 

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Phó tổng Tham mưu trưởng và cán bộ chủ chốt các cơ quan, đơn vị trong toàn quân.

Tại hội nghị, các đại biểu nghe Thượng tướng Nguyễn Tân Cương phổ biến, quán triệt nội dung cơ bản của Nghị quyết số 05-NQ/TW, ngày 17-1-2022 của Bộ Chính trị về tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 230-NQ/QUTW, ngày 2-4-2022 của Quân ủy Trung ương lãnh đạo thực hiện tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo; Kế hoạch của Bộ Quốc phòng thực hiện Nghị quyết số 230. Thiếu tướng Lê Hồng Sơn, Phó tổng cục trưởng Tổng cục II giới thiệu nội dung cơ bản của Nghị quyết số 160-NQ/QUTW, ngày 13-12-2021 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về lãnh đạo công tác tình báo quốc phòng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

leftcenterrightdel
Đại tướng Lương Cường và các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: TUẤN HUY 
leftcenterrightdel
 Thượng tướng Nguyễn Tân Cương quán triệt nghị quyết của Bộ Chính trị, của Quân ủy Trung ương tại hội nghị. Ảnh: TUẤN HUY

Hội nghị nghe Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị trong toàn quân tổ chức phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị, Nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Thường vụ Quân ủy Trung ương.

leftcenterrightdel

Trung tướng Trịnh Văn Quyết hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị trong toàn quân tổ chức phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị, của Quân ủy Trung ương và Thường vụ Quân ủy Trung ương. Ảnh: TUẤN HUY

Thông qua hội nghị, nhằm phổ biến, quán triệt cho đội ngũ cán bộ chủ chốt trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân nắm vững nội dung cơ bản, chủ yếu về chủ trương của Đảng, Quân ủy Trung ương, Thường vụ Quân ủy Trung ương về tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam và công tác tình báo quốc phòng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; cụ thể hóa mục tiêu xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam đến năm 2025 cơ bản tinh, gọn, mạnh, tạo tiền đề vững chắc, phấn đấu năm 2030 xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Quân ủy Trung ương yêu cầu, quá trình triển khai thực hiện phải chặt chẽ, hiệu quả, thiết thực, phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong toàn quân.

DUY THÀNH