Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ, Đại tá Nguyễn Hoàng Ngọc Dũng, Phó cục trưởng Cục Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng cho biết, 6 tháng đầu năm 2024, toàn Cục tiếp tục thực hiện tốt chức năm tham mưu với Tổng Tham mưu trưởng giúp Bộ trưởng Quốc phòng quản lý nhà nước về công tác tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và đăng kiểm quân sự trong toàn quân.

Theo đó, Cục đã xây dựng kế hoạch, hướng dẫn kiểm tra toàn diện công tác tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và đăng kiểm quân sự một số đơn vị; hoàn thiện hồ sơ trình Bộ Quốc phòng ban hành Tiêu chuẩn quốc gia trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng (TCVN/QS); đánh giá chứng nhận và giám sát hệ thống quản lý chất lượng cho các nhà máy; duy trì nghiêm pháp chế đo lường; quản lý và tổ chức tốt công tác bảo đảm liên kết chuẩn đo lường cho trang bị đo lường-thử nghiệm tại các cơ sở làm nhiệm vụ đo lường-chất lượng trong toàn quân.

leftcenterrightdel

Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Cục trưởng Cục Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng (Bộ Tổng Tham mưu) phát biểu tại hội nghị. 

Cục cũng hướng dẫn công tác quản lý chất lượng hàng hóa mua sắm, nhập khẩu cho các đơn vị; chủ động phối hợp, hướng dẫn các đơn vị ngành triển khai công tác đăng kiểm quân sự theo đúng quy định…

Nhìn chung, các nội dung công tác đã được Cục triển khai toàn diện, đồng bộ với kết quả đạt từ 50 đến 54% chỉ tiêu kế hoạch năm, bảo đảm chất lượng và hiệu quả, an toàn tuyệt đối. Nhiệm vụ công tác Đảng, công tác chính trị được triển khai tốt, tình hình chính trị, tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng trong toàn Cục ổn định, nội bộ đoàn kết, thống nhất, góp phần thực hiện tốt và toàn diện các mặt công tác trong 6 tháng đầu năm.

leftcenterrightdel

Quang cảnh hội nghị quân chính 6 tháng đầu năm 2024 của Cục Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng (Bộ Tổng Tham mưu).

Hội nghị đã nghe nhiều ý kiến tham luận của chỉ huy các cơ quan, đơn vị về những tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ và đề xuất giải pháp khắc phục, cải thiện nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và công tác Đảng, công tác chính trị thời gian tới.

leftcenterrightdel
 Đại tá Nguyễn Hoàng Ngọc Dũng, Phó cục trưởng Cục Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng yêu cầu cán bộ, nhân viên trong toàn Cục tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, đẩy mạnh phong trào thi đua, khắc phục những khó khăn, hạn chế còn tồn tại để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Trong đó, các cơ quan, đơn vị trong Cục tập trung rà soát, sửa đổi và đề xuất xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản ngành để bảo đảm tính thống nhất; thường xuyên theo dõi tình hình triển khai công tác tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và đăng kiểm quân sự trong diễn tập do Bộ Quốc phòng chỉ đạo năm 2024; chỉ đạo, hướng dẫn rà soát chuyển đổi, bổ sung thay thế, xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn, kỹ thuật cho trang bị kỹ thuật, sản phẩm, hàng hóa quốc phòng; tổ chức tốt công tác bảo quản, bảo dưỡng, kiểm định và hiện đại hóa trang thiết bị, từng bước nâng cao năng lực kiểm định, tiêu chuẩn, thử nghiệm, giám định chất lượng trong thời gian tới…

Tin, ảnh: LÊ HIẾU

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.