Báo cáo trung tâm tại đại hội cho thấy: Trong những năm qua, công tác thi đua khen thưởng và Phong trào Thi đua Quyết thắng của Cục Quân y luôn được cấp ủy, chỉ huy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện toàn diện, đúng hướng, đồng bộ, hiệu quả, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị. Phong trào thi đua đã tạo được khí thế sôi nổi, thực sự là động lực mạnh mẽ thúc đẩy việc hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm quân y thường xuyên cũng như đột xuất, góp phần xây dựng Cục Quân y luôn vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Công tác xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, quản lý cơ sở vật chất, cải cách hành chính và bảo đảm an toàn có nhiều chuyển biến tiến bộ; đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ ngày càng được nâng cao.

leftcenterrightdel
Các đại biểu làm lễ chào cờ tại đại hội. 

Với những hiệu quả từ phong trào thi đua từ năm 2019 đến nay, Cục Quân y vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Nhì (năm 2021), Huân chương Chiến công hạng Nhất (năm 2022); được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Hậu cần tặng thưởng nhiều cờ thi đua, bằng khen, giấy khen. Nhiều tập thể, cá nhân của Cục Quân y được tặng các danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng khác.

leftcenterrightdel
Thiếu tướng Nguyễn Đình Chiêu phát biểu tại đại hội. 

Phát biểu tại đại hội, Thiếu tướng Nguyễn Đình Chiêu, Phó chính ủy Tổng cục Hậu cần ghi nhận, biểu dương những thành tích Cục Quân y đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, Thiếu tướng Nguyễn Đình Chiêu yêu cầu: Trong thời gian tới, Cục Quân y tiếp tục tăng cường giáo dục để mọi cán bộ, nhân viên, chiến sĩ nhận rõ vị trí, tầm quan trọng của công tác thi đua-khen thưởng, thấy rõ thi đua-khen thưởng vừa là động lực, vừa là biện pháp quan trọng để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức, xây dựng con người; từ đó, động viên mọi người tự giác tham gia và thực hiện.

leftcenterrightdel
Đoàn chủ tịch hứa hẹn trước đại hội. 

Bên cạnh đó, Cục Quân y cũng cần kết hợp chặt chẽ việc thực hiện Phong trào Thi đua Quyết thắng với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước của các cấp, các ngành; bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao, từng giai đoạn, từng thời điểm để lựa chọn các nội dung, mục tiêu thi đua cụ thể, hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu bảo đảm hậu cần thường xuyên và đột xuất cho toàn quân; phát hiện, nghiên cứu tìm ra những biện pháp hay, những cách làm mới, chú trọng xây dựng, nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.

Tin, ảnh: TRẦN ANH MINH

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.