Thời gian qua, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Cục Quân khí đã quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, tổ chức thực hiện đồng bộ, thống nhất, chặt chẽ, hiệu quả Luật Sĩ quan và các văn bản hướng dẫn thi hành. Định kỳ tiến hành sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm xác định rõ khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ sĩ quan và thực hiện Luật Sĩ quan.

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị.

Đảng ủy, chỉ huy Cục Quân khí lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp chủ động tạo nguồn từ xa, lựa chọn cán bộ cử đi đào tạo, bồi dưỡng vừa đảm bảo chất lượng, vừa đáp ứng độ tuổi quy định; thực hiện xem xét đề bạt thăng quân hàm, nâng lương cán bộ, sĩ quan luôn bảo đảm chặt chẽ về điều kiện, tiêu chuẩn, dân chủ, công khai theo phân cấp; Cục Quân khí đã ban hành quy chế, quy định phân công, phân cấp quản lý, thực hiện chế độ chính sách, chăm sóc đối với cán bộ, nhân viên đang công tác hoặc đã nghỉ công tác, nghỉ hưu...

Tại hội nghị, các đại biểu đã trình bày nhiều tham luận nêu rõ những kết quả, khó khăn, vướng mắc, tìm ra nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong thực hiện Luật Sĩ quan.

Để xây dựng đội ngũ sĩ quan “vừa hồng, vừa chuyên”, thời gian tới, Hội nghị thống nhất một số giải pháp: Tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp trong tổ chức thực hiện các nội dung Luật Sĩ quan; lãnh đạo thực hiện chặt chẽ công tác quản lý, nhận xét, đánh giá, quy hoạch, điều động, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; thực hiện đúng, đủ các quy định về chế độ, chính sách bảo đảm quyền lợi của đội ngũ sĩ quan và xử lý nghiêm các sĩ quan vi phạm pháp luật, kỷ luật...

Tin, ảnh: VIỆT HÀ

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.