Hội nghị đánh giá, thời gian qua, thực hiện Chỉ thị số 124-CT/QUTW và Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”, lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong Cục Quân khí đã tích cực đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục chính trị.

Hằng năm, tổ chức thực hiện tốt nội dung, chương trình giáo dục chính trị cho các đối tượng gắn với việc thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua trong quân đội và các cấp, các ngành tổ chức. Cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Cục thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo không ngừng đổi mới chương trình, hình thức, phương pháp giáo dục chính trị, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Cùng với đó, cơ quan chính trị các cấp đã làm tốt vai trò tham mưu, đề xuất về công tác giáo dục chính trị; đề xuất nội dung giáo dục chính trị do đơn vị tự xác định sát với tình hình các đơn vị và tổ chức triển khai thực hiện, hoàn thành 100% chương trình, nội dung giáo dục chính trị cho các đối tượng. Từ năm 2011 đến nay, các cấp trong Cục đã biên soạn 53 chuyên đề giáo dục chính trị, tập trung vào giáo dục truyền thống, chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và các chuyên đề giáo dục về pháp luật…

leftcenterrightdel

Đại tá Hoàng Viết Thuật, Bí thư Đảng ủy, Phó cục trưởng Cục Quân khí chủ trì hội nghị. 

Các cấp trong Cục Quân khí đã vận dụng tổng hợp, sáng tạo nhiều hình thức tổ chức và phương pháp giáo dục theo hướng cơ bản, hiện đại, phong phú, sinh động, hấp dẫn bộ đội, như giáo dục chung, giáo dục riêng, giáo dục thông qua hội thi, diễn đàn, tọa đàm, sân khấu hóa…; tổ chức học bù, học vét, gửi quân số cơ động tham gia học tập tại các đơn vị, thảo luận, tự nghiên cứu tài liệu.

Các cấp đã ứng dụng công nghệ thông tin trong biên soạn giáo án điện tử kết hợp với sử dụng sơ đồ, tranh vẽ để minh họa; qua đó nâng cao khả năng sáng tạo, làm chủ nội dung của người dạy, khơi dậy tính tích cực, ham học hỏi, chủ động tiếp thu của người học…

Nhận thức rõ nâng cao chất lượng chất lượng đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị là một trong những khâu quyết định hiệu quả công tác giáo dục chính trị ở đơn vị, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Cục Quân khí luôn chú trọng nâng cao năng lực và kỹ năng công tác cho đội ngũ cán bộ làm công tác giảng dạy chính trị; duy trì có nền nếp hoạt động của tổ cán bộ giảng dạy chính trị ở các cấp; thực hiện nghiêm việc phân công chuẩn bị, thông qua bài giảng. Qua 12 năm thực hiện Chỉ thị số 124-CT/QUTW và 10 năm thực hiện Đề án, Cục Quân khí đã cử 123 lượt cán bộ tham gia 10 lớp tập huấn do Tổng cục Kỹ thuật và Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức; 11 lần tổ chức hội thi cán bộ giảng dạy chính trị ở các cấp với gần 3.000 lượt cán bộ tham gia.

Kết quả công tác giáo dục chính trị được gắn với đánh giá chất lượng đảng viên, đoàn viên, hội viên; là một tiêu chí đánh giá, bình xét, khen thưởng các tập thể, cá nhân trong Phong trào Thi đua Quyết thắng, trong nhận xét, đánh giá cán bộ… Kết quả kiểm tra nhận thức chính trị trung bình chung của các đơn vị trong Cục Quân khí những năm qua có 99% tham gia kiểm tra nhận thức, trong đó 100% đạt yêu cầu trở lên, hơn 86% khá, giỏi. Kiểm tra nhận thức lý luận chính trị của đối tượng đảng và đảng viên mới hằng năm có 100% đạt yêu cầu trở lên, trong đó 97,7% đạt khá, giỏi. Tỉ lệ vi phạm kỷ luật giảm từ 0,17% năm 2013 xuống còn 0,02% năm 2022.

Hội nghị thảo luận, xác định phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, trong đó trọng tâm là cấp ủy, chính trị viên, người chỉ huy các cấp tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên gắn với việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nội dung, mục tiêu Nghị quyết số 1659-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng công tác huấn luyện giai đoạn 2023-2030 và những năm tiếp theo. Hoàn thành 100% nội dung, chương trình giáo dục chính trị hằng năm cho các đối tượng với quân số tham gia học tập đạt hơn 98% trở lên; kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu, hơn 85% khá, giỏi, trong đó có hơn 20% giỏi…

Tin, ảnh: MINH MẠNH