leftcenterrightdel

 Thiếu tướng Hoàng Minh Ngọc, Cục trưởng Cục Bản đồ phát biểu tại buổi lễ. 

Thời gian thi đua diễn ra trong 50 ngày, từ ngày 9-11 đến 28-12. Theo đó, Cục Bản đồ đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ toàn đơn vị thấy rõ ý chí quyết chiến, quyết thắng, tinh thần chủ động, sáng tạo, chiến công oanh liệt và ý nghĩa to lớn của Chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên phủ trên không”. Cán bộ, chiến sĩ Cục Bản đồ thực hiện các nội dung, chỉ tiêu thi đua sát với đặc thù đơn vị, trọng tâm là chủ động nhạy bén, đổi mới tư duy, sáng tạo, nâng cao chất lượng nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ thuộc lĩnh vực địa hình quân sự; quyết tâm hoàn thành các kế hoạch, đề án, dự án của năm 2022 với chất lượng, hiệu quả cao nhất; thực hiện nghiêm túc, hiệu quả kế hoạch huấn luyện đào tạo; hoàn thành tiến độ kế hoạch sản xuất quốc phòng, bảo đảm kế hoạch thực hiện các hợp đồng kinh tế trong năm 2022, đồng thời nâng cao chất lượng xây dựng các phương án kinh tế kỹ thuật, bảo đảm kỹ thuật phục vụ sản xuất hiệu quả và chấp hành nghiêm các quy định về bảo đảm an toàn, nhất là an toàn trong lao động, sản xuất.

leftcenterrightdel
Quang cảnh buổi lễ. 

Tại lễ phát động, đại diện cho cơ quan cấp trên phát biểu chỉ đạo, Đại tá Phạm Xuân Tuấn, Phó chủ nhiệm Chính trị, Bộ Tổng Tham mưu đề nghị Cục Bản đồ cần thực hiện một số nhiệm vụ sau: Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng, công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng, mục đích ý nghĩa và tầm quan trọng của Chiến dịch 12 ngày đêm lịch sử, làm nên Chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không”, từ đó nâng cao ý thức, động cơ, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Quán triệt và thực hiện nghiêm Chỉ lệnh về công tác quân sự, quốc phòng năm 2022; nâng cao chất lượng công tác địa hình quân sự, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Quân đội trong tình hình mới, đẩy mạnh hiệu quả công tác kết hợp quốc phòng và kinh tế.

leftcenterrightdel
 Các cơ quan, đơn vị ký kết giao ước thi đua.

Phát biểu đáp từ, Thiếu tướng Hoàng Minh Ngọc khẳng định Đợt thi đua cao điểm “50 ngày thi đua lập công quyết thắng” và chào mừng kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không” sẽ là một trong những hoạt động trọng điểm của Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2022 của Cục Bản đồ, đề nghị cấp ủy, chỉ huy các cơ quan đơn vị chỉ đạo, tổ chức chặt chẽ để đợt thi đua đạt chất lượng, hiệu quả thiết thực; 100% cán bộ, nhân viên, người lao động quyết tâm thi đua và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: THU THẢO