Năm 2019, Cục Bản đồ đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, mệnh lệnh, chỉ thị của trên, chủ động tham mưu với thủ trưởng Bộ Quốc phòng, thủ trưởng Bộ Tổng tham mưu nhiều chủ trương, biện pháp nâng cao chất lượng công tác ĐHQS. Trong đó, đơn vị đã tham gia biên soạn các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đo đạc và bản đồ; tham mưu cho Bộ Quốc phòng xây dựng chiến lược phát triển viễn thám quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn 2040; chỉnh sửa, bổ sung 2 thông tư quản lý hoạt động đo đạc bản đồ quốc phòng; phối hợp với Quân chủng Hải quân xây dựng biên soạn 2 tiêu chuẩn quốc gia về hải đồ. Toàn ngành đã tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ thuộc lĩnh vực ĐHQS, nhất là công nghệ bản đồ số và mô phỏng địa hình 3D để thành lập các sa bàn ảo; chủ động đầu tư nghiên cứu công nghệ viễn thám, bay chụp ảnh bằng thiết bị bay không người lái trong công tác thu thập tư liệu ảnh phục vụ sản xuất cơ sở dữ liệu. Trong năm, Cục Bản đồ đã thực hiện tốt công tác huấn luyện chuyên môn kỹ thuật, tổ chức thành công hội thi kỹ thuật ngành ĐHQS toàn quân lần thứ V; tập huấn, chuyển giao công nghệ định vị vệ tinh, khai thác cơ sở dữ liệu địa hình cho cán bộ nhân viên Cục Cứu hộ-Cứu nạn và Binh chủng Công binh. Cục đã triển khai sản xuất một số chủng loại cơ sở dữ liệu mới, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cho các quân, binh chủng ngành; in gần 1,84 triệu tờ bản đồ các loại tỷ lệ; thành lập 526 mảnh cơ sở dữ liệu và bản đồ địa hình tỷ lệ 1/25.000…

leftcenterrightdel

Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Ngô Minh Tiến biểu dương những thành tích, kết quả mà ngành Bản đồ và công tác ĐHQS đã đạt được trong năm qua. Đồng chí cũng chỉ ra một số hạn chế, tồn tại mà toàn ngành cần tiếp tục khắc phục, chấn chỉnh. Để nâng cao chất lượng công tác ĐHQS, Trung tướng Ngô Minh Tiến yêu cầu trong năm 2020, toàn ngành cần tích cực tham mưu cho thủ trưởng cấp trên ban hành các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực đo đạc-bản đồ trong quốc phòng; triển khai đồng bộ, hiệu quả kế hoạch thực hiện chỉ thị của Tổng Tham mưu trưởng về việc nâng cao chất lượng công tác ĐHQS, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của quân đội trong tình hình mới. Cần phát huy tối đa hiệu quả ứng dụng công nghệ, trang thiết bị chuyên ngành ĐHQS; chủ động cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác các tư liệu địa hình, thông tin địa lý đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, đào tạo, sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu và các nhiệm vụ quân sự khác tại đơn vị. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác rà soát, đối chiếu để cập nhật, chỉnh lý những thay đổi của thực địa lên bản đồ địa hình. Tiếp tục đầu tư trang, thiết bị, công nghệ địa hình tiên tiến cho hệ thống nhà trường quân đội nhằm nâng cao chất lượng công tác giảng dạy môn ĐHQS cho các đối tượng đào tạo...

Tại hội nghị, Ban tổ chức đã biểu dương, khen thưởng 10 ban bản đồ cấp chiến dịch và 30 bộ phận bản đồ cấp chiến thuật vì đã có nhiều thành tích tiêu biểu trong công tác ĐHQS năm 2019.

Tin, ảnh: VĂN CHIỂN