leftcenterrightdel
Đoàn chủ tịch và thư ký đại hội. 

Dự đại hội có các đồng chí: Đại tá Bùi Tuấn Quynh, Phó chủ nhiệm Chính trị Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam; Đại tá Nguyễn Đình Đức, Trưởng ban Công đoàn Quốc phòng; đại biểu là chỉ huy các đơn vị có tổ chức công đoàn.

Báo cáo trung tâm trình bày tại đại hội khẳng định: Nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp và hướng dẫn của cơ quan chính trị, Công đoàn cơ sở đã triển khai thực hiện, hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2018-2023. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục, nhận thức của người lao động được nâng lên, đa số cán bộ, đoàn viên có ý thức trách nhiệm tốt trong thực hiện nhiệm vụ, chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật và nội quy, quy chế của đơn vị.

leftcenterrightdel
Các đại biểu dự đại hội. 

Các hoạt động phong trào được triển khai tích cực, thu hút đoàn viên, người lao động tham gia, đạt chất lượng, hiệu quả thiết thực với nhiều hình thức phong phú, sinh động; nội dung, chỉ tiêu thi đua phù hợp, sát đặc thù, nhiệm vụ của đơn vị. Nổi bật như các phong trào: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, "5 nhất-3 không", “Xanh, sạch, đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ”, “An toàn lao động, an toàn giao thông không vi phạm kỷ luật”, "Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức công đoàn”.

Qua các phong trào thi đua, đã có 45 sáng kiến cải tiến kỹ thuật do đoàn viên làm chủ được công nhận và áp dụng vào sản xuất; góp phần nâng cao được chất lượng sản phẩm và năng suất lao động. Các hoạt động phong trào thi đua đã trở thành động lực mạnh mẽ cổ vũ người lao động quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần quan trọng vào tăng trưởng doanh thu của Công ty và nâng cao thu nhập. Theo đó, năm 2022, doanh thu của Công ty TNHH MTV Trắc địa bản đồ đạt 562,6 tỷ đồng, thu nhập bình quân 25,6 triệu đồng/người/tháng.

leftcenterrightdel

 Quang cảnh Đại hội đại biểu Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Trắc địa bản đồ.

Tại đại hội, các đại biểu sôi nổi thảo luận, làm rõ thêm những kết quả đã đạt được, chỉ ra một số mặt còn hạn chế, rút ra 5 bài học kinh nghiệm; đề xuất những giải pháp, biện pháp khắc phục trong nhiệm kỳ tới. 

Trên cơ sở những kết quả, thành tích đạt được nhiệm kỳ 2018-2023, Đại hội xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác công đoàn và phong trào công nhân của Công ty 5 năm tới. Trọng tâm là chăm lo giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng cán bộ, đoàn viên phát triển toàn diện; đổi mới tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động theo hướng lấy đoàn viên làm trung tâm để xác định nhiệm vụ của tổ chức công đoàn. Tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua, trọng tâm là phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Buổi chiều, đại hội tiếp tục thảo luận tham gia ý kiến vào dự thảo Báo cáo của Cục Chính trị tại Đại hội đại biểu Công đoàn Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam lần thứ VIII; bầu Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Trắc địa bản đồ nhiệm kỳ 2023-2028 và đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu công đoàn Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam lần thứ VIII.

Sau khi đại hội kết thúc, Cục Chính trị Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam sẽ tiến hành đánh giá, rút kinh nghiệm công tác tổ chức, thống nhất các nội dung chính để các đơn vị trong Bộ Tổng Tham mưu chỉ đạo, tổ chức tốt đại hội ở đơn vị mình trong thời gian tới.

Tin, ảnh: KIM ANH