Hội nghị đánh giá, công tác khoa học quân sự toàn quân 6 tháng đầu năm 2023 được triển khai toàn diện, đồng bộ, chặt chẽ, bám sát các nghị quyết của Đảng, Quân ủy Trung ương, các chỉ thị của Bộ Quốc phòng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Trong đó, công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành có nhiều đổi mới, nhiều hoạt động khoa học quân sự được tổ chức thành công.

Các cơ quan, đơn vị tập trung triển khai đồng bộ các chương trình, đề án, dự án khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Quốc gia, cấp Bộ Quốc phòng. Có hơn 50% sản phẩm, kết quả nghiên cứu được áp dụng ngay vào thực tiễn hoạt động của các cơ quan, đơn vị. Nhiệm vụ biên soạn tài liệu huấn luyện được chú trọng, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, sát với yêu cầu thực tiễn huấn luyện, đào tạo, sẵn sàng chiến đấu.

leftcenterrightdel

Thiếu tướng Ngô Văn Giao, Cục trưởng Cục Khoa học quân sự, chủ trì hội nghị. 

 Cục Khoa học quân sự đã chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, tổ chức rà soát, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với văn bản của Nhà nước và đặc thù quân sự, quốc phòng; triển khai kế hoạch xét duyệt chức danh sĩ quan chuyên môn kỹ thuật nghiệp vụ đúng quy định.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu tham dự hội nghị.

Bên cạnh đó, công tác quản lý, bảo vệ môi trường và hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học sau chiến tranh được quan tâm và triển khai hiệu quả. Cục Khoa học quân sự đã chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện công tác phòng ngừa, ứng phó với biến đổi khí hậu theo quy định. Trong đó, đã thẩm định 11 báo cáo đánh giá tác động môi trường; cấp giấy phép môi trường với 45 dự án; tham gia ý kiến thẩm định 193 dự án; thực hiện 28 dự án, đề tài, nhiệm vụ bảo vệ môi trường có tính cấp thiết, trọng tâm, trọng điểm thuộc hướng ưu tiên… Hoạt động thông tin khoa học quân sự đã bám sát nhiệm vụ chính trị và diễn biến tình hình trong nước, thế giới với nhiều nội dung phong phú, hình thức đa dạng; chất lượng sản phẩm ngày càng nâng cao, phục vụ kịp thời công tác lãnh đạo, chỉ huy, quản lý, nghiên cứu, huấn luyện trong toàn quân.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh hội nghị.

Trong 6 tháng cuối năm, ngành khoa học quân sự xác định tiếp tục đổi mới, đồng bộ cơ chế quản lý, cơ chế hoạt động khoa học quân sự; triển khai hiệu quả kế hoạch khoa học quân sự năm 2023, xây dựng kế hoạch năm 2024, trong đó trọng tâm xây dựng và triển khai mới một số chương trình, đề án, dự án khoa học và công nghệ cấp Bộ Quốc phòng. Tập trung triển khai đồng bộ, trọng tâm hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ theo định hướng; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình, đề án trọng điểm; quản lý chặt chẽ công tác đầu tư tiềm lực khoa học và công nghệ; đẩy mạnh hoạt động sáng kiến, chuyển giao công nghệ, hợp tác bảo đảm thiết thực, hiệu quả…

Tin, ảnh: NGỌC HÂN