leftcenterrightdel
Đoàn chủ tịch, thư ký đại hội. 

Báo cáo trung tâm và các tham luận tại đại hội nhận định, Công ty 72 là một trong những đơn vị có quy mô sản xuất, kinh doanh lớn của Binh đoàn 15 với hơn 2.400 người lao động. Tuy nhiên, công ty chủ yếu đứng chân ở địa bàn biên giới, vùng sâu, vùng xa, đời sống của người lao động còn nhiều khó khăn. Vì vậy, trong nhiệm kỳ qua, công đoàn cơ sở đã quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên, chăm lo, bảo đảm đầy đủ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động.

Hoạt động tuyên truyền, giáo dục được đổi mới toàn diện và có chất lượng, hiệu quả cao. Mọi công nhân được giáo dục đầy đủ về lịch sử, truyền thống của dân tộc, đơn vị và của giai cấp; có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, ý thức tổ chức, kỷ luật cao; đoàn kết, đồng thuận cùng công ty vượt qua mọi khó khăn.

leftcenterrightdel
Đại biểu dự đại hội.

Công đoàn cơ sở đã phát động và duy trì thực hiện tốt các phong trào: "Lao động giỏi, Lao động sáng tạo", "5 nhất, 3 không", "Xanh, sạch, đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động", xây dựng “Gia đình công nhân kiểu mẫu”, chương trình “15 nghìn sáng kiến, nỗ lực vượt khó, sáng tạo, phát triển”; “Vườn bạc, ngày vàng, sẵn sàng tận thu vì mục tiêu 3 không, 2 có”; “Luyện tay nghề, thi thợ giỏi”; phát huy các sáng kiến: “Sử dụng dán keo trong”, “làm máng kiểu úp”, “gắn máng xốp trên máng PE”... của công nhân đã mang lại hiệu quả kinh tế cao.

 
leftcenterrightdel
 Đại hội biểu quyết.
 

Đại hội cũng đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm, rút ra bài học kinh nghiệm và xác định phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028 với 2 khâu đột phá: Quản lý chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật, nội quy đơn vị, đảm bảo an toàn về mọi mặt; nâng cao năng suất và thu nhập cho người lao động. Phấn đấu 100% cán bộ, đoàn viên có việc làm, thu nhập ổn định; không có gia đình cán bộ, đoàn viên thuộc diện hộ nghèo; 100% tổ công đoàn, công đoàn bộ phận đạt khá trở lên; trên 98% đoàn viên công đoàn được xếp loại khá, xuất sắc; bồi dưỡng, giới thiệu từ 8 đến 10 đoàn viên xuất sắc kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam…

leftcenterrightdel
Chương trình văn nghệ chào mừng đại hội. 

Đại hội làm việc đến hết ngày 15-5 với các nhiệm vụ đóng góp vào dự thảo báo cáo của Phòng chính trị Binh đoàn 15 tại Đại hội Công đoàn Binh đoàn lần thứ V, Điều lệ Công đoàn Việt Nam; bầu ban chấp hành công đoàn cơ sở nhiệm kỳ mới và đoàn đại biểu đi dự đại hội đại biểu Công đoàn Binh đoàn 15.

Tin, ảnh: NGUYỄN ANH SƠN