Đại biểu Đinh Văn Thê (Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai) đánh giá cao chất lượng của dự án luật, cho rằng dự án Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp đã bám sát chủ trương của Đảng về phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh theo hướng tự chủ, tự cường, hiện đại, lưỡng dụng, bảo đảm sự tham gia của các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp trong phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp, khắc phục hạn chế, vướng mắc, bất cập trong thực tiễn.

leftcenterrightdel

 Đại biểu Đinh Văn Thê đề nghị khuyến khích cá nhân phát triển tàu ngầm mini.

Làm rõ khái niệm, nội hàm lưỡng dụng

Bày tỏ đồng tình với nhiều nội dung của dự thảo luật, đại biểu Đinh Văn Thê cho rằng, phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh theo hướng lưỡng dụng là chủ trương rất đúng của Đảng ta. Tuy nhiên, dự thảo luật hiện nay chỉ có khái niệm công nghệ lưỡng dụng quy định tại Điều 2 và một số cơ chế, chính sách về phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh theo hướng lưỡng dụng được quy định tại khoản 4 Điều 4, khoản 3 Điều 6, khoản 1 Điều 17 và các điều khoản khác. Do nằm ở nhiều điều khoản nên gây khó khăn và khó hiểu cho việc nghiên cứu và áp dụng. Vì vậy, đại biểu đề nghị nên dành 1 mục hoặc 1 điều quy định về tính lưỡng dụng của công nghiệp quốc phòng, an ninh. Trong đó làm rõ khái niệm và nội hàm của tính lưỡng dụng.

Đại biểu Đinh Văn Thê phân tích, tính lưỡng dụng thể hiện ở các cơ sở công nghiệp quốc phòng, an ninh nòng cốt ngoài việc tạo ra các sản phẩm phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, nếu chưa phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh thì được tận dụng một phần cơ sở vật chất, kỹ thuật, hệ thống dây chuyền công nghiệp tạo ra các sản phẩm phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội. Các cơ sở công nghiệp khác ngoài việc tạo ra các sản phẩm phục vụ nhu cầu dân sinh có thể tham gia nghiên cứu, chế tạo sản xuất các sản phẩm phục vụ yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. 

Đối với các sản phẩm đặc thù vừa phục vụ nhiệm vụ quốc phòng an ninh, vừa phục vụ dân sinh như máy bay, tàu thủy cao tốc, tàu ngầm, máy bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ... đại biểu Đinh Văn Thê đề nghị cần có quy định về việc liên doanh, liên kết, thẩm quyền phê duyệt, chế độ, chính sách đặc thù.

Thời gan qua, nhiều tổ chức, cá nhân phát triển tàu ngầm mini, tàu lặn, tàu cao tốc, phương tiện bay cá nhân... Đại biểu Đinh Văn Thê nêu quan điểm, nếu thành công, đây là sản phẩm rất hữu ích, vừa phục vụ dân sinh, vừa phục vụ quốc phòng, an ninh. Đây là sản phẩm lưỡng dụng, đặc thù. Luật cần có quy định cụ thể vừa khuyến khích tổ chức, cá nhân sáng tạo, đóng góp nguồn lực cho phát triển kinh tế-xã hội, cũng như củng cố quốc phòng, an ninh, vừa quản lý chặt chẽ để bảo đảm an toàn, an ninh quốc gia.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh phiên họp. ẢNh: TRỌNG HẢI

Cần quy định cụ thể về mô hình tổ hợp công nghiệp quốc phòng

Về quy định tổ hợp quốc phòng, đại biểu Đinh Văn Thê đề nghị cần quy định cụ thể về mô hình tổ hợp công nghiệp quốc phòng và tổ hợp công nghiệp quốc phòng công nghệ cao trong dự án luật này. Mặc dù đây là nhiệm vụ rất khó khăn, đặt ra yêu cầu cho phát triển công nghiệp quốc phòng trong thời gian tới, nhưng đây là nhiệm vụ đã được Đại biểu Đảng lần thứ XIII và Nghị quyết số 08 của Bộ Chính trị xác định: "Tổ chức lại cơ sở công nghiệp quốc phòng nòng cốt, tiến tới thành lập tổ hợp công nghiệp quốc phòng bảo đảm tinh, gọn, hiệu quả, tiên tiến, hiện đại". 

Việc xây dựng các tổ hợp công nghiệp quốc phòng công nghệ cao, vừa đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp quốc phòng của đất nước trong tình hình mới, vừa phù hợp với xu thế phát triển của thế giới". Theo đại biểu, luật cần xác định rõ phương thức liên kết, hợp tác, phân công, chuyên môn hóa, xây dựng các cơ chế, chính sách đặc thù để thu hút sự tham gia của các tổ chức, doanh nghiệp trong nghiên cứu, sản xuất các hệ thống vũ khí, trang bị kỹ thuật. Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi cho sự tham gia liên kết này.

Trong báo cáo giải trình, tiếp thu ngày 13-10-2023 của Chính phủ đã có phương án bổ sung quy định này vào dự thảo luật. Theo đó, đã có 2 khái niệm: Tổ hợp công nghiệp quốc phòng Việt Nam và tổ hợp công nghiệp quốc phòng công nghệ cao, lưỡng dụng, nhưng chưa có nội hàm cụ thể. Vì vậy, đại biểu Đinh Văn Thê đề nghị nghiên cứu quy định nội hàm quy định này trong dự thảo luật, tạo cơ sở pháp lý để công nghiệp quốc phòng triển khai thực hiện trong thời gian tới. Đặc biệt là chú ý đến xác định lộ trình, nguyên tắc, thẩm quyền, chính sách đối với việc tổ chức tổ hợp công nghiệp quốc phòng.

Về bảo đảm nguồn lực cho công nghiệp quốc phòng, an ninh, đại biểu Đinh Văn Thê đánh giá, dự thảo luật đã thể hiện cơ bản đầy đủ chủ trương, định hướng tạo nguồn lực đầu tư cho công nghiệp quốc phòng, an ninh đã được quy định trong các văn bản của Đảng. Tuy nhiên, vẫn còn quy định chưa rõ, chưa cụ thể. 

Thực tiễn, nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước thời gian qua còn rất thấp. Công tác huy động xã hội hóa, cơ chế tín dụng đầu tư cho hoạt động sản xuất, nghiên cứu khoa học, chế độ, chính sách cho các chuyên gia, nhà khoa học trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, an ninh chưa đáp ứng yêu cầu. Vì vậy, đại biểu đề nghị nghiên cứu, quy định rõ hơn trong dự thảo luật, bảo đảm tính khả thi.

THÙY DƯƠNG

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Chính trị xem các tin, bài liên quan.