Theo đó, năm 2022 và những tháng đầu năm 2023, công tác quản lý, sử dụng vốn và tài sản tại các doanh nghiệp Quân đội có những chuyển biến tích cực, bảo đảm đúng mục đích, phát huy được hiệu quả; vốn nhà nước tại các doanh nghiệp được bảo toàn và ngày càng phát triển.

leftcenterrightdel

 Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) chuyển mình thành một tập đoàn tài chính đa năng. Ảnh: qdnd.vn

Năm 2022, tổng giá trị tài sản của các doanh nghiệp Quân đội tăng 9,12% so với năm 2021, trong đó, nguồn vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp tăng 5,52%. Hầu hết các doanh nghiệp thực hiện tốt công tác quản lý tài chính, chấp hành chế độ kế toán, thống kê theo quy định của Nhà nước và Bộ Quốc phòng; chủ động cân đối, huy động các nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư, bảo đảm phát huy hiệu quả sử dụng vốn.

Để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Quân đội phát triển ổn định, hiệu quả, Cục Tài chính đã tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng xây dựng chế độ, chính sách hỗ trợ về tài chính; rà soát, tổng hợp, đề xuất các biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là về cơ chế, chính sách đối với doanh nghiệp quốc phòng...

CHIẾN VĂN

 * Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.