Cùng dự có các đồng chí Chuẩn đô đốc: Trần Xuân Văn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 1 Hải quân; Vũ Văn Nam, Tư lệnh Vùng 1 Hải quân.

Thời gian qua, cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy các cấp trong BTL Vùng 1 Hải quân đã lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và hướng dẫn của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Ban Chỉ đạo thực hiện QCDCCS của Đảng ủy Quân chủng Hải quân về xây dựng và thực hiện QCDCCS gắn với triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI; Kết luận số 21, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; cụ thể hóa, ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, thực hiện QCDCCS trong đơn vị (xây dựng 9 quy chế, tiến hành sửa đổi bổ sung 13 lượt quy chế).

Coi trọng xây dựng, sửa đổi, bổ sung và tổ chức thực hiện tốt quy chế lãnh đạo một số mặt công tác quan trọng và những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực như: Công tác cán bộ, quân lực, tài chính, xăng dầu, kế hoạch đầu tư, xây dựng cơ bản, mua sắm trang bị…

leftcenterrightdel
 Thiếu tướng Ngô Thanh Hải, Cục trưởng Cục Dân vận, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu tại buổi kiểm tra.
leftcenterrightdel

Chuẩn đô đốc Trần Xuân Văn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 1 Hải quân phát biểu tại buổi kiểm tra.

leftcenterrightdel
Chuẩn đô đốc Vũ Văn Nam, Tư lệnh Vùng 1 Hải quân phát biểu tại buổi kiểm tra.

Đảng ủy, BTL Vùng 1 Hải quân đã thực hiện nghiêm túc nền nếp chế độ sinh hoạt Đảng. Chú trọng duy trì thực hiện dân chủ theo đúng quy chế, quy định, hướng về cơ sở, gắn với thực hiện đột phá “Dân chủ cơ sở” theo nội dung “5 đủ, 5 cùng, 1 phát huy”; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng sự đoàn kết, thống nhất, ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đơn vị.

Năm 2023 và 2024, các đơn vị trong toàn Vùng đã tổ chức đối thoại 158 buổi/69.600 người, giải quyết 632 ý kiến, kiến nghị của cán bộ, chiến sĩ. Các chế độ, tiêu chuẩn về vật chất, tinh thần, phép, tranh thủ của quân nhân được phổ biến công khai, thực hiện đầy đủ.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh buổi kiểm tra.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Thiếu tướng Ngô Thanh Hải yêu cầu: Đảng ủy, BTL Vùng 1 tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cấp duy trì và thực hiện nghiêm Ngày Văn hóa chính trị tinh thần, Ngày Pháp luật. Nâng cao chất lượng sinh hoạt ở các tổ chức Đảng. Nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, phòng ngừa vi phạm kỷ luật, pháp luật, nhất là các hành vi quân phiệt, vay nợ mất khả năng chi trả, thường xuyên quan tâm, nắm chắc tư tưởng đội ngũ cán bộ trẻ, đào tạo nguồn cho các cấp.

Thực hiện tốt việc đối thoại dân chủ theo quy định tại Thông tư 165, tổng hợp ý kiến, kiến nghị, kịp thời giải quyết những vướng mắc, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, đảng viên, quần chúng trong đơn vị. Trên cơ sở kết quả kiểm tra của Đoàn kiểm tra QCDCCS của Quân ủy Trung ương, đề nghị Đảng ủy, BTL Vùng 1 sớm chỉ đạo khắc phục hạn chế đã chỉ ra, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, thực hiện QCDCCS, tạo sự đồng thuận, thống nhất, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Tin, ảnh: VIỆT HÀ

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.