Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Tư lệnh Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh chủ trì hội nghị.

leftcenterrightdel

 Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Tư lệnh Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh chủ trì hội nghị.

Sau khi công bố các quyết định, thủ trưởng Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh yêu cầu sau hội nghị, các cơ quan, đơn vị có liên quan nhanh chóng ổn định đi vào hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ, đặc biệt phải tạo sự đột phá trong chất lượng thực hiện nhiệm vụ, thể hiện rõ tính ưu việt, khoa học, hợp lý sau khi sáp nhập, tổ chức lại. Các cơ quan, đơn vị cần nhanh chóng xây dựng và triển khai nghị quyết chuyên đề lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện toàn diện, hiệu quả việc sáp nhập, tổ chức lại; kiện toàn cấp ủy, chi bộ, bổ sung hoàn chỉnh các văn kiện, quy chế hoạt động theo quy định.

leftcenterrightdel
Trao quyết định tổ chức lại các cơ quan, đơn vị. 

Đồng thời, các cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch tập huấn, huấn luyện sát với tình hình quân số, tổ chức biên chế mới, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng tổng hợp, nhất là trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật; xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Tư lệnh Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh yêu cầu các cơ quan, đơn vị kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc phát sinh, phối hợp với các cơ quan tham mưu Đảng ủy, Bộ tư lệnh thành phố lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời, hiệu quả. Các cơ quan, đơn vị tổ chức bàn giao, tiếp nhận tài liệu, văn kiện, vũ khí, trang bị kỹ thuật, cơ sở vật chất... bảo đảm chặt chẽ, đúng nguyên tắc, quy chế, quy định, tiến độ thời gian, thường xuyên quan tâm chăm lo, bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ.

Tin, ảnh: GIANG HUY

*Mời  bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.