Hội nghị tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tới 32 điểm cầu. Trung tướng Trần Ngọc Tuấn, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội chủ trì hội nghị.   

leftcenterrightdel
Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, nguyên Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương, chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt chuyên đề. 

Phát biểu khai mạc, Trung tướng Trần Ngọc Tuấn nhấn mạnh: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “dám nghĩ; dám nói; dám làm; dám chịu trách nhiệm; dám đổi mới, sáng tạo; dám đương đầu với khó khăn, thử thách; dám hành động vì lợi ích chung” là một trong những nội dung cơ bản của các cấp ủy, chi bộ; có vị trí, ý nghĩa rất quan trọng; là một yêu cầu khách quan nhằm xây dựng cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, QNCN, công nhân viên quốc phòng toàn quân nói chung và trong lực lượng vũ trang Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội nói riêng nhận thức sâu sắc hơn về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Để hội nghị nghiên cứu, tiếp thu chuyên đề đạt kết quả tốt, đồng chí Phó bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đề nghị: Cụ thể hóa tinh thần “7 dám” với trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ chủ trì các cấp; lựa chọn nội dung phù hợp với đặc điểm tình hình của cơ quan, đơn vị để biên tập thành nội dung giáo dục chính trị, sinh hoạt cho các đối tượng, bảo đảm thiết thực, chất lượng, hiệu quả; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tốt. Quyết tâm nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị; tăng cường và đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến, cách làm hay, sáng tạo.

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Qua hội nghị, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, nắm vững tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh và tinh thần “7 dám”. Trên cơ sở đó, vận dụng linh hoạt vào thực tiễn cơ quan, đơn vị; kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc, nói không đi đôi với làm, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, kiên định mục tiêu, lý tưởng chiến đấu, có động cơ phấn đấu, đúng đắn, phương pháp tác phong khoa học, quần chúng.

Tin, ảnh: YÊN CHI

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.