Trung tướng Trần Ngọc Tuấn, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội chủ trì hội nghị. Cùng dự có Trung tướng Nguyễn Quốc Duyệt, Tư lệnh Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh hội nghị.

Báo cáo trung tâm tại hội nghị đánh giá: Trong thời gian qua, Đảng ủy, chỉ huy Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội thực hiện tốt chức năng tham mưu với Thành ủy, UBND TP Hà Nội ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng, an ninh; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, tiềm lực quốc phòng, khu vực phòng thủ trên địa bàn Thủ đô ngày càng vững chắc; thường xuyên duy trì nghiêm chế độ SSCĐ, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nắm chắc tình hình, bảo vệ an toàn các ngày lễ, các sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trên địa bàn; góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

leftcenterrightdel
 Trung tướng Trần Ngọc Tuấn, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội chủ trì hội nghị.

Bên cạnh đó, đơn vị chỉ đạo 100% tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, quần chúng học tập, quán triệt, đăng ký phấn đấu học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cam kết giữ gìn, phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ; chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, chủ động rà soát, bổ sung và thực hiện nghiêm quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu, phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cấp ủy, cán bộ chủ trì; tham mưu thành lập 100% chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của các tổ chức đảng.

Trong 3 năm qua, Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội có gần 2.900 lượt tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng trong Phong trào Thi đua Quyết thắng và thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 847-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương.

leftcenterrightdel
Lãnh đạo Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội trao thưởng tặng các tập thể có thành tích tiêu biểu. 

Thời gian tới, Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội tiếp tục quán triệt sâu sắc vị trí, ý nghĩa, sự cần thiết của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, đồng bộ, cụ thể hóa Kết luận số 01, Nghị quyết số 847; phát huy vai trò, trách nhiệm, sự vào cuộc tích cực của các tổ chức, các lực lượng.

Các cơ quan, đơn vị tích cực xây dựng các mô hình mới, cách làm sáng tạo; tập trung đột phá vào những nhiệm vụ mới, quan trọng, kiên quyết khắc phục khâu yếu, mặt yếu; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, quần chúng có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, phương pháp tác phong khoa học, trình độ chuyên môn tốt và có tinh thần 7 dám góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu; cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Tin, ảnh: TRẦN ANH MINH

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.