Đoàn công tác do Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Quân khu 7 làm trưởng đoàn.

leftcenterrightdel

Trung tướng Trần Hoài Trung kiểm tra chế biến bữa ăn cho bộ đội tại bếp ăn Trung đoàn 271, Sư đoàn 5. 

Từ đầu năm 2023 đến nay, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn 271 đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ trên các mặt công tác. Nổi bật, Trung đoàn tổ chức huấn luyện bảo đảm nội dung, chương trình; kết quả kiểm tra huấn luyện, diễn tập có 100% khoa mục đạt khá, giỏi an toàn.

Đặc biệt, Trung đoàn triển khai nhiều mô hình, biện pháp sáng tạo, hiệu quả trong giáo dục chính trị tư tưởng, quản lý 100% cán bộ, chiến sĩ xác định tốt nhiệm vụ, chấp hành nghiêm kỷ luật, an toàn trong mọi hoạt động. Đơn vị xây dựng cảnh quan môi trường ngày càng xanh, sạch đẹp, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh. Trung đoàn bảo đảm việc ăn, ở sinh hoạt của bộ đội chính quy, gọn sạch, thống nhất; vườn tăng gia sản xuất, bếp ăn các đơn vị thực hiện đúng theo tiêu chuẩn định lượng quy định.

Qua kiểm tra thực tiễn và nghe lãnh đạo, chỉ huy Trung đoàn báo cáo, Trung tướng Trần Hoài Trung, Chính ủy Quân khu 7 đã biểu dương, đánh giá cao quá trình phấn đấu xây dựng đơn vị của cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 271. Đặc biệt là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng đơn vị huấn luyện điều lệnh, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật. Trước yêu cầu nhiệm vụ, trong thời gian tới, là đơn vị chủ lực, sẵn sàng chiến đấu cao, đồng chí Chính ủy Quân khu đề nghị Trung đoàn tiếp tục triển khai nhiều biện pháp nhằm xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “tiêu biểu, mẫu mực”; qua đó xây dựng nhiều mô hình mới để Quân khu 7 có thể phổ biến cho các đơn vị tham quan, học tập, rút kinh nghiệm.

Theo đó, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn cần quán triệt tốt các nghị quyết của Đảng; thường xuyên đánh giá đúng thực tiễn tình hình đơn vị, từ đó đề ra biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo sát đúng; chăm lo bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các chi bộ đại đội; quan tâm bồi dưỡng nâng cao phẩm chất, trình độ đội ngũ cán bộ cấp phân đội; thực hiện tốt dân chủ trong đơn vị gắn với đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng sát đối tượng, nhiệm vụ; tăng cường kiểm tra cơ sở, nhất là những đơn vị làm nhiệm vụ diễn tập khó khăn, vất vả và trong những ngày nghỉ, giờ nghỉ; chăm lo tốt đời sống cán bộ, chiến sĩ; chọn đơn vị làm điểm để rút kinh nghiệm…

Tin, ảnh: NGUYỄN HIỂN BÌNH

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.