leftcenterrightdel
 Trung tướng Lê Đức Thái phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Đảng ủy, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã tích cực, chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu, đề xuất cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng lãnh đạo, chỉ đạo, duy trì thực hiện nghiêm hiệp định, thỏa thuận hợp tác với các nước láng giềng trong tuần tra, kiểm soát biên giới, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân, hệ thống chính trị trong quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia.

Đồng thời, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã đề ra nhiều chủ trương, giải pháp trong tổ chức quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành, địa phương và các lực lượng xử lý kịp thời các vấn đề trên biên giới, vùng biển, đảo của Tổ quốc; bảo đảm tác hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Trong năm qua, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật đạt nhiều kết quả cao.  

leftcenterrightdel
 Các đại biểu dự hội nghị. 

 

leftcenterrightdel
 Các điểm cầu dự hội nghị.

 

leftcenterrightdel
 Trung tướng Lê Đức Thái trao thưởng cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc, toàn diện các mặt công tác.

Phát biểu kết luận hội nghị, Trung tướng Lê Đức Thái khẳng định, với tinh thần vượt khó, toàn lực lượng Bộ đội Biên phòng đã quyết tâm hoàn thành toàn diện công tác Biên phòng năm 2022. Năm 2023, nhiệm vụ công tác Biên phòng tiếp tục đặt ra những yêu cầu mới; toàn lực lượng cần nêu cao trách nhiệm, tích cực đổi mới, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra. 

Đồng chí Tư lệnh Bộ đội Biên phòng yêu cầu, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả công tác nắm tình hình; tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, vùng biển, đảo; tiếp tục tham mưu tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện Luật Biên phòng Việt Nam.

Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các lực lượng duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; tăng cường đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm. Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục duy trì nghiêm kỷ luật, tạo chuyển biến căn bản, vững chắc cả về nhận thức, hành động trong xây dựng chính quy và chấp hành pháp luật, kỷ luật, bảo đảm an toàn; triển khai hiệu quả hợp tác quốc tế và đối ngoại quốc phòng, đối ngoại Biên phòng; kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tại các cửa khẩu, lối mở theo đúng quy định...

Tin, ảnh: THU THẢO