Những năm qua, Đảng ủy Bộ tư lệnh 86 đã triển khai đồng bộ nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI đề ra; tích cực tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng các chủ trương, giải pháp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ tác chiến không gian mạng và công nghệ thông tin; chủ động triển khai nhiều giải pháp trinh sát mạng, tác chiến thông tin, tác chiến mạng, bước đầu đạt kết quả tốt.

Bên cạnh đó, công tác ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin, phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số trong Bộ Quốc phòng được triển khai tích cực. Bộ tư lệnh 86 đã thực hiện đồng bộ, hiệu quả nhiều giải pháp bảo đảm an toàn thông tin cho mạng máy tính quân sự, tham gia bảo vệ hạ tầng thông tin quan trọng quốc gia; khẳng định vị trí, vai trò của lực lượng tác chiến không gian mạng của quân đội.

leftcenterrightdel
Các đại biểu tham dự hội nghị.

 

leftcenterrightdel
 Thiếu tướng Phạm Trường Sơn phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Phạm Trường Sơn biểu dương Đảng ủy Bộ tư lệnh 86 đã lãnh đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 đạt nhiều kết quả tốt. Yêu cầu trong thời gian tới, Đảng ủy Bộ tư lệnh 86 cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ; thường xuyên giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức bảo vệ Tổ quốc, nhất là bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa cho cán bộ, chiến sĩ.

Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 8, các đề án, chiến lược về quân sự, quốc phòng, góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa. Chủ động nghiên cứu, nắm, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng các chủ trương, giải pháp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ tác chiến không gian mạng và công nghệ thông tin.

Tin, ảnh: TUẤN NAM