Dự hội nghị có Thiếu tướng Chu Văn Đoàn, Phó bí thư Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam.

leftcenterrightdel

Các đại biểu dự Hội nghị tổng kết CTĐ, CTCT năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam. 

Hội nghị đánh giá: Năm 2022, hoạt động CTĐ, CTCT của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam được triển khai đồng bộ, toàn diện, có sự đổi mới nội dung, hình thức, bám sát nhiệm vụ chính trị, hoàn thành tốt chương trình, kế hoạch đề ra, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt, có nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Nổi bật là, đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, chủ động thông tin, tuyên truyền, định hướng nhận thức, dư luận cho cán bộ, chiến sĩ trước những vấn đề mới, phức tạp, nhạy cảm; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, không có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền những ngày lễ lớn, sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và chào mừng kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam. Triển khai thực hiện và sơ kết, tổng kết các nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương, Quân ủy Trung ương chất lượng, hiệu quả. Tổ chức tốt Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam lần thứ X (2022-2027). Các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” tri ân đối tượng chính sách, người có công với cách mạng tận tình, chu đáo...

Tình hình chính trị, tư tưởng toàn cơ quan ổn định; cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

leftcenterrightdel
Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn phát biểu tại hội nghị. 
leftcenterrightdel

Thiếu tướng Chu Văn Đoàn trình bày báo cáo tổng kết CTĐ, CTCT năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ CTĐ, CTCT năm 2023.

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn nhấn mạnh, biểu dương những thành tích đạt được trong tiến hành hoạt động CTĐ, CTCT của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam năm 2022.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ CTĐ, CTCT năm 2023, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn lưu ý tiếp tục quán triệt, thực hiện hiệu quả nghị quyết đại hội đảng các cấp; nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Triển khai đồng bộ, toàn diện, đổi mới hoạt động CTĐ, CTCT; thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng, đẩy mạnh hoạt động Phong trào Thi đua Quyết thắng hướng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trung tâm; xây dựng các cấp ủy, tổ chức đảng TSVM, gương mẫu đi đầu trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất đạo đức, trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

leftcenterrightdel
Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn trao thưởng tặng các tập thể. 
leftcenterrightdel
Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn trao thưởng tặng cá nhân có thành tích xuất sắc. 

Đồng chí Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam nhấn mạnh việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; chủ động nắm tình hình, phát hiện sớm dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên để kiểm tra, phòng ngừa vi phạm. Bên cạnh đó, chấp hành nghiêm chế độ, nền nếp hoạt động CTĐ, CTCT; tiếp tục đổi mới phương pháp, tác phong công tác của cơ quan chính trị, cán bộ chính trị và đội ngũ cán bộ các cấp; thực hiện tốt văn hóa công vụ, cải cách hành chính trong lĩnh vực CTĐ, CTCT...

Tin, ảnh: HỒNG THẠNH