Báo cáo tại hội nghị cho thấy, những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Bộ Tham mưu, Tổng cục Hậu cần đã lãnh đạo, chỉ đạo, nghiên cứu, quán triệt, thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ Luật số 16/1999/QH10 ngày 21-12-1999 của Quốc hội về sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam và các luật, luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam. Cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Bộ Tham mưu đã quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, tổ chức thực hiện đồng bộ, thống nhất, chặt chẽ, hiệu quả Luật Sĩ quan và các văn bản hướng dẫn thi hành.

leftcenterrightdel

Đại tá Nguyễn Hoàng Nam, Bí thư Đảng ủy Bộ Tham mưu, Phó tham mưu trưởng Tổng cục Hậu cần phát biểu chủ trì hội nghị.

Định kỳ, tiến hành sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm xác định rõ khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ sĩ quan và thực hiện Luật Sĩ quan. Tập trung quan tâm, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với cán bộ. Đồng thời, phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy đơn vị tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần xây dựng Bộ Tham mưu vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”…

leftcenterrightdel
 Các ý kiến thảo luận tại hội nghị.

Bên cạnh các kết quả trên, thời gian qua, thực tế áp dụng Luật Sĩ quan tại cơ quan, đơn vị trong Bộ Tham mưu, Tổng cục Hậu cần đã nảy sinh những vấn đề khó khăn, bất cập, nhất là trong bối cảnh nhiệm vụ quốc phòng, an ninh có bước phát triển mới, hàng loạt các bộ luật khác liên quan được ban hành, tình hình kinh tế, đời sống xã hội không ngừng thay đổi. Tại hội nghị, các đại biểu đã trình bày nhiều tham luận nêu rõ những kết quả, khó khăn, vướng mắc, tìm ra nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong thực hiện Luật Sĩ quan.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh hội nghị.

Để xây dựng đội ngũ sĩ quan trong Bộ Tham mưu, Tổng cục Hậu cần “vừa hồng, vừa chuyên”, thời gian tới, hội nghị thống nhất sẽ tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp trong tổ chức thực hiện các nội dung Luật Sĩ quan; lãnh đạo thực hiện chặt chẽ công tác quản lý, nhận xét, đánh giá, quy hoạch, điều động, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; thực hiện đúng, đủ các quy định về chế độ, chính sách bảo đảm quyền lợi của đội ngũ sĩ quan và xử lý nghiêm các sĩ quan vi phạm pháp luật, kỷ luật...

Tin, ảnh: THANH TÚ - CHIẾN VĂN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.