leftcenterrightdel

Thiếu tướng Huỳnh Tấn Hùng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần, Trưởng Ban Chỉ đạo kiểm tra khu trưng bày sáng kiến mô hình hộp số trên ô tô HYUNDAI HD 170 

Báo cáo của chỉ huy Lữ đoàn 971 và kiểm tra thực tế, đoàn công tác đánh giá cao công tác chuẩn bị các nội dung công việc đảm bảo tiến độ, đúng kế hoạch đã xác định. Công tác tuyên truyền được triển khai sâu rộng, với nhiều hình thức, cách thức. Công tác bảo quản, bảo dưỡng trang bị kỹ thuật được triển khai nghiêm túc; chất lượng trang bị, phương tiện, hệ thống bảng, biển chính quy khu kỹ thuật, trạm xưởng được củng cố, bổ sung đầy đủ theo quy định; cảnh quan môi trường Khu kỹ thuật và trong toàn đơn vị tiếp tục được đầu tư, chỉnh trang, củng cố.

leftcenterrightdel

Đoàn công tác kiểm tra cảnh quan doanh trại phục vụ hội thi.

 

Qua kiểm tra thực tế tại các hạng mục, khu vực thi, phát biểu tại buổi kiểm tra, Thiếu tướng Huỳnh Tấn Hùng ghi nhận sự chỉ đạo quyết liệt của Ban chỉ đạo, sự phối hợp chặt chẽ Cục Vận tải đã làm tốt công tác chuẩn bị, đến nay cơ bản hoàn thành các nội dung thi theo kế hoạch. Để hội thi diễn ra đảm bảo đúng kế hoạch, đạt kết quả cao, Thiếu tướng Huỳnh Tấn Hùng yêu cầu, các cơ quan chức năng của Tổng cục tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Cục Vận tải tăng cường hướng dẫn, chỉ đạo đơn vị củng cố, hoàn thiện các nội dung tham gia Hội thi đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ; đẩy mạnh tuyên truyền, hoạt động thi đua trong quá trình chuẩn bị và thi xe tốt, lái xe giỏi toàn quân; khen thưởng kịp thời các tổ chức, các cá nhân đạt thành tích cao trong hội thi; bảo đảm tốt công tác hậu cần, cải tạo cảnh quan doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp.

leftcenterrightdel

Đoàn công tác kiểm tra Công tác chuẩn bị hội thi.

 

leftcenterrightdel
 Đoàn công tác kiểm tra hoạt động ngày kỹ thuật công tác bảo đảm quân y.

 

leftcenterrightdel
Đoàn công tác kiểm tra sắp xếp vật tư, trang thiết bị tại kho tổng hợp.

Đối với Cục Vận tải, Thiếu tướng Huỳnh Tấn Hùng lưu ý, tăng cường hướng dẫn, chỉ đạo Lữ đoàn 971 xây dựng Kế hoạch tổ chức Khai mạc Hội thi chặt chẽ, đúng quy định, bảo đảm trang trọng, an toàn tiết kiệm. Tiếp tục làm tốt công tác chuẩn bị mọi mặt, củng cố toàn diện các nội dung để tham gia thi đạt kết quả cao trong hội thi.

leftcenterrightdel

Thiếu tướng Huỳnh Tấn Hùng và đoàn công tác kiểm tra hoạt động ngày kỹ thuật, các trang thiết bị PCCC.

 

leftcenterrightdel

Thiếu tướng Huỳnh Tấn Hùng và đoàn công tác kiểm tra bảo quản, bão dưỡng xe.

Đối với Lữ đoàn 971, Thiếu tướng Huỳnh Tấn Hùng yêu cầu rà soát toàn diện, củng cố, kiện toàn các nội dung tham gia thi. Tăng cường công tác kiểm tra của chỉ huy các cấp; kịp thời quan tâm động viên, khích lệ tinh thần cán bộ, nhân viên, chiến sĩ xác định tốt trách nhiệm, xây dựng quyết tâm cao; tích cực, chủ động triển khai toàn diện, hiệu quả các nhiệm vụ chuẩn bị và tham gia Hội thi giành kết quả cao nhất.

Tin, ảnh: THĂNG BẢY