Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì hội nghị. Cùng dự có Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam. Hội nghị được kết nối trực tuyến với các điểm cầu tại các cơ quan, đơn vị trên toàn quân.

Năm 2023, Văn phòng Quân ủy Trung ương-Văn phòng Bộ Quốc phòng và văn phòng các cấp đã thực hiện tốt chức năng tham mưu, đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Văn phòng Quân ủy Trung ương-Văn phòng Bộ Quốc phòng đã phát huy tốt vai trò trung tâm hiệp đồng, chủ động phối hợp với các ban, bộ, ngành, địa phương, các cơ quan, đơn vị phục vụ các cuộc thăm, làm việc của lãnh đạo Đảng, Nhà nước ở địa phương, đơn vị, các hội nghị, hội thảo.

leftcenterrightdel

Thượng tướng Lê Huy Vịnh chủ trì hội nghị công tác văn phòng toàn quân. 

Văn phòng các cấp trong toàn quân đóng vai trò tiên phong trong thực hiện cải cách hành chính, chuyển đổi số tại các cơ quan, đơn vị. Năm vừa qua, các chỉ tiêu, chỉ số về cải cách thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến của Bộ Quốc phòng đạt mức cao, xếp thứ 2/21 bộ, ngành. Ngành văn phòng toàn quân đã hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch về gửi, nhận văn bản điện tử, đạt 90%; ký số đạt 82,5%.

Bên cạnh đó, công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quy phạm nội bộ tiếp tục được đẩy mạnh; công tác tuyên truyền về pháp luật được triển khai sâu rộng, góp phần hoàn thiện thể chế lĩnh vực quân sự, quốc phòng và hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật; thực hiện tốt chức năng tham mưu với Bộ Quốc phòng về lĩnh vực kiểm toán, kiểm soát nội bộ trong công tác quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản.

Công tác phục vụ cho các hoạt động, làm việc, các hội nghị, tiếp khách và sinh hoạt của Đảng ủy, Thủ trưởng được văn phòng các cấp thực hiện tận tình, trách nhiệm; giải quyết tốt mối quan hệ công tác, duy trì có nền nếp công tác phối hợp, hiệp đồng triển khai thực hiện nhiệm vụ với văn phòng các cấp trong và ngoài Quân đội…

leftcenterrightdel

 Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Bộ Quốc phòng.

Năm 2024, ngành văn phòng toàn quân xác định tiếp tục chủ động, nhạy bén, tích cực nghiên cứu, tham mưu trúng, đúng, hiệu quả theo chức năng, nhiệm vụ; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong nghiên cứu, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ; tham mưu hiệu quả các chương trình, kế hoạch công tác về hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng; giúp ban chỉ đạo các cấp triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách hành chính, phát triển Chính phủ điện tử, chuyển đổi số; chỉ đạo chặt chẽ công tác văn thư, bảo mật, lưu trữ, quản lý công văn, tài liệu, không để lộ lọt thông tin.

Văn phòng các cấp đẩy mạnh công tác phối hợp với văn phòng các cơ quan Đảng, Nhà nước ở Trung ương và địa phương, thực hiện có nền nếp chế độ thông tin tình hình; thực hiện tốt công tác bồi dưỡng, tập huấn, quản lý, rèn luyện và quan tâm chăm lo cho cán bộ văn phòng các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ…

leftcenterrightdel
 Quang cảnh hội nghị.

Kết luận Hội nghị, Thượng tướng Lê Huy Vịnh biểu dương những kết quả tích cực mà ngành văn phòng toàn quân đã đạt được, đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức văn phòng các cấp trong toàn quân; thay đổi lề lối làm việc, bổ sung, điều chỉnh để phù hợp với phương thức giải quyết trên môi trường điện tử; rà soát, báo cáo cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quy phạm nội bộ có liên quan đến văn phòng.  

leftcenterrightdel

Thiếu tướng Nguyễn Viết Tuyên, Chánh Văn phòng Quân ủy Trung ương-Văn phòng Bộ Quốc phòng, phát biểu tại hội nghị. 

Văn phòng Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền hoàn thiện thể chế về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của văn phòng các cấp trong toàn quân; tăng cường mở các lớp bồi dưỡng, tập huấn về công tác văn thư, bảo mật, lưu trữ, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quy phạm nội bộ, công tác cải cách hành chính, xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong toàn quân cần rà soát, nghiên cứu, triển khai các giải pháp, biện pháp khắc phục kịp thời, triệt để những tồn tại đã được chỉ ra tại hội nghị để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác văn phòng trong thời gian tới. 

Tin, ảnh: NGỌC HÂN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.