Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đại biểu đại diện các cơ quan, đơn vị, quân chủng, binh chủng, tổng cục thuộc Bộ Quốc phòng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã đánh giá khái quát kết quả công tác tham mưu, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện xây dựng văn bản năm 2022 thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, đơn vị giúp Bộ Quốc phòng quản lý nhà nước về quân sự, quốc phòng và cơ yếu.

leftcenterrightdel

 Thượng tướng Võ Minh Lương chủ trì Hội nghị triển khai công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 của Bộ Quốc phòng.

Theo đó, năm 2022, công tác lập, đề nghị xây dựng các dự án luật, pháp lệnh, nghị định… được các cơ quan, đơn vị tích cực triển khai, đạt kết quả tốt; giúp Bộ Quốc phòng hoàn thành trình Chính phủ, Quốc hội thông qua lập đề nghị xây dựng dự án Luật Phòng thủ dân sự, Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự; điều chỉnh, bổ sung dự án Luật Phòng thủ dân sự vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022; triển khai lập, đề nghị xây dựng Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp, Luật Phòng không nhân dân.

leftcenterrightdel
Thượng tướng Võ Minh Lương phát biểu kết luận hội nghị.  

Các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc việc rà soát, đề xuất xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Các văn bản được soạn thảo, trình ban hành có chất lượng, chặt chẽ, đồng bộ, đúng quy định, bảo đảm hợp hiến, hợp pháp và thống nhất trong hệ thống pháp luật hiện hành; các văn bản quy phạm pháp luật được thẩm định, thẩm tra, rà soát kỹ nội dung, bảo đảm tính pháp lý, thể hiện đúng quan điểm, đường lối của Đảng, phù hợp với tình hình kinh tế-xã hội của đất nước, yêu cầu quản lý, chỉ huy của Quân đội

Tại hội nghị, các đại biểu đã tích cực tham luận, trao đổi kinh nghiệm, đề xuất giải pháp thực hiện có hiệu quả trong lập, đề nghị xây dựng dự án văn bản pháp luật năm 2023...

Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Võ Minh Lương biểu dương các cơ quan, đơn vị đã làm tốt công tác tham mưu, giúp Bộ Quốc phòng quản lý, chỉ đạo công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng văn bản năm 2022. Thượng tướng Võ Minh Lương yêu cầu các cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức, triển khai thực hiện Chương trình soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật; tạo bước đột phá về chất lượng, chú trọng tính khoa học, phù hợp, khả thi của văn bản, nhằm xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về quân sự, quốc phòng đồng bộ, thống nhất.

Tập trung nguồn lực nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản, trình Bộ Quốc phòng ban hành theo thẩm quyền và báo cáo trình Chính phủ, Quốc hội ban hành đúng trình tự, thủ tục, chất lượng, tiến độ.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu tham dự hội nghị.

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị được giao chủ trì soạn thảo văn bản đề cao trách nhiệm, trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng và tiến độ; tăng cường công tác kiểm tra, rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, tập trung những văn bản liên quan đến lĩnh vực quân sự, quốc phòng; phát hiện, đề xuất loại bỏ những văn bản không còn phù hợp và đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản thay thế.

Cần tiếp tục phát huy vai trò, bồi dưỡng nâng cao năng lực, kỹ năng cho các tổ chức pháp chế, đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế trong soạn thảo, thẩm định văn bản để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tin, ảnh: NGỌC HÂN