leftcenterrightdel
Thiếu tướng Phạm Trường Sơn phát biểu tại Lễ ra quân huấn luyện. 

Phát biểu chỉ đạo Lễ ra quân huấn luyện, thay mặt Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam, Thiếu tướng Phạm Trường Sơn yêu cầu Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1, Đoàn Trinh sát số 1, Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống tội phạm ma túy số 1 quán triệt, thực hiện nghiêm Nghị quyết số 1659 của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2023 - 2030 và những năm tiếp theo; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện chiến đấu với giáo dục chính trị, pháp luật, truyền thống, lịch sử, văn hóa dân tộc, quân đội, đơn vị để xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tiếp tục quán triệt thực hiện phương châm huấn luyện “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”; vận dụng tốt 3 quan điểm, 8 nguyên tắc, 6 mối kết hợp; huấn luyện sát biên chế, gắn với chức năng, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh, thực thi pháp luật trên biển; chú trọng huấn luyện đêm, huấn luyện khai thác, sử dụng vũ khí trang bị, tàu thuyền trong điều kiện phức tạp, dài ngày; cùng với các lực lượng vũ trang và nhân dân địa phương hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu của đơn vị, quyết tâm xây dựng lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao...

Tin, ảnh: MẠNH THƯỜNG