Thượng tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Thượng tướng Phạm Hoài Nam.

Cùng dự hội nghị có: Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; đại biểu lãnh đạo, chỉ huy các tổng cục, quân khu, quân đoàn, quân chủng, binh chủng, các đơn vị đầu mối trực thuộc Bộ Quốc phòng; đại biểu chỉ huy ngành hậu cần toàn quân.

leftcenterrightdel

 Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị khẳng định, qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 623, nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp và cán bộ, chiến sĩ toàn quân đối với công tác hậu cần Quân đội đã có sự chuyển biến tích cực; vai trò, trách nhiệm của cơ quan, cán bộ, nhân viên hậu cần các cấp được nâng lên; hoạt động công tác hậu cần được duy trì có nền nếp, hiệu quả thiết thực...

leftcenterrightdel
 Các đại biểu dự hội nghị.

Nổi bật là, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tạo chuyển biến tích cực, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp và cán bộ, chiến sĩ toàn quân đối với công tác hậu cần. Đẩy mạnh thể chế hóa, đồng bộ hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về công tác hậu cần; tích cực phát huy nội lực, huy động các nguồn lực để xây dựng tiềm lực, thế trận hậu cần trong thế trận quốc phòng toàn dân, đáp ứng tốt yêu cầu bảo đảm hậu cần cho nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. 

leftcenterrightdel
 Thượng tướng Vũ Hải Sản phát biểu chủ trì hội nghị.

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, hoàn thiện phương thức bảo đảm vật chất hậu cần; bảo đảm tốt hậu cần cho các nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, thường xuyên và đột xuất. Đã lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả công tác quản lý, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí trong công tác hậu cần; lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng ngành hậu cần Quân đội vững mạnh. Đặc biệt, Phong trào thi đua "Ngành hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy" phát triển cả bề rộng và chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần xây dựng nhiều cơ quan, đơn vị hậu cần vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới …

leftcenterrightdel
 Trung tướng Trần Duy Giang phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, Trung tướng Trần Duy Giang, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần thay mặt Ban chỉ đạo tổng kết nghị quyết đã báo cáo đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xây dựng nghị quyết mới về công tác hậu cần; chủ trương, giải pháp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác hậu cần trong thời gian tới. 

Qua nghe báo cáo và các ý kiến tham luận, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang biểu dương các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 623, đạt được nhiều kết quả hết sức tích cực. Đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, 10 năm qua, mặc dù chịu nhiều tác động tiêu cực và gặp nhiều khó khăn do khách quan, chủ quan, song, với tinh thần chủ động và trách nhiệm chính trị cao, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn quân đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, cụ thể hóa triển khai thực hiện nghị quyết một cách nghiêm túc, với quyết tâm cao cùng nhiều giải pháp đồng bộ, thiết thực, hiệu quả, có lộ trình phù hợp và đạt được những kết quả quan trọng. Toàn quân đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nội dung công tác hậu cần mà Nghị quyết 623 xác định, trong đó, nhiều chỉ tiêu hoàn thành trước thời hạn, tạo sự chuyển biến toàn diện, vững chắc trên các mặt công tác hậu cần.

Sau khi chỉ ra một số tồn tại, hạn chế yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy và ngành hậu cần Quân đội cần tập trung khắc phục, Đại tướng Phan Văn Giang nhất trí với đề xuất cần xây dựng nghị quyết mới về công tác hậu cần Quân đội trong giai đoạn tiếp theo; đồng thời yêu cầu, thời gian tới, cấp ủy, chỉ huy các cấp thường xuyên quán triệt, đổi mới phương thức lãnh đạo, đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, chiến sĩ toàn quân về vị trí, vai trò công tác hậu cần; đẩy mạnh thực hiện điều chỉnh tổ chức biên chế cơ quan, đơn vị hậu cần các cấp theo tinh thần nghị quyết, chỉ thị của các cấp với số lượng và cơ cấu hợp l‎ý, chất lượng cao; kiện toàn đồng bộ từ cơ quan hậu cần chiến lược đến các cơ quan hậu cần chiến thuật, đủ sức hoàn thành tốt nhiệm vụ.

leftcenterrightdel
 Đại tướng Phan Văn Giang trao Bằng khen tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết 623.

Cùng với đó, tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác hậu cần bảo đảm đồng bộ, thống nhất, phù hợp với các quy định của pháp luật, đặc điểm, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị. Phát huy tốt vai trò tham mưu, đề xuất của chỉ huy, cơ quan hậu cần các cấp; đẩy mạnh nghiên cứu dự báo, nắm chắc xu thế tình hình, các nguy cơ, thách thức, tình huống có thể xảy ra tác động đến công tác hậu cần để xác định mục tiêu, nội dung nghiên cứu và đề xuất giải pháp phù hợp. Nghiên cứu đề xuất hoàn thiện cơ chế, chính sách về huy động hậu cần, phương thức bảo đảm hậu cần trong chiến tranh; xây dựng lực lượng hậu cần cả thường trực và dự bị động viên; phát triển công nghiệp quốc phòng trong lĩnh vực hậu cần, vừa đáp ứng yêu cầu bảo đảm, vừa góp phần phát triển kinh tế, phục vụ dân sinh.

leftcenterrightdel
 Thượng tướng Vũ Hải Sản trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết 623.

Đại tướng Phan Văn Giang cũng đề nghị ngành hậu cần cần hoàn thiện phương thức bảo đảm vật chất hậu cần theo hướng tăng cường phân cấp cho đơn vị tự tạo nguồn những mặt hàng thông dụng, sẵn có tại địa phương; hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với đặc thù nhiệm vụ quân sự, quốc phòng để thực hiện mua sắm tạo nguồn vật chất hậu cần, đảm bảo thống nhất trong toàn quân. Đồng thời, đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm; bảo đảm tốt hậu cần cho các nhiệm vụ, ưu tiên các lực lượng làm nhiệm vụ đặc biệt, bảo vệ chủ quyền biển đảo, biên giới, ở địa bàn trọng điểm, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại…

leftcenterrightdel
 

Thượng tướng Lê Huy Vịnh và Thượng tướng Phạm Hoài Nam tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 623.

Tích cực huy động nhân lực, công nghệ, ngân sách để thúc đẩy phát triển chuyển đổi số công tác hậu cần quân đội; thực hiện tốt công tác nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ; cải tiến, nâng cấp phương tiện, trang bị hậu cần phù hợp; chủ động nghiên cứu xu hướng phát triển mới về bảo đảm hậu cần của quân đội các nước; đẩy mạnh hợp tác để thực hiện hiệu quả việc đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu, trao đổi khoa học, ứng dụng, chuyển giao công nghệ trong hoạt động công tác hậu cần…

Tại hội nghị, thủ trưởng Bộ Quốc phòng đã tặng thưởng cho đại diện các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết 623. Trước khi diễn ra hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang và các đại biểu dự hội nghị đã tham quan kết quả chuyển đổi số công tác hậu cần quân đội tại Tổng cục Hậu cần.

Tin, ảnh: VĂN CHIỂN