Để góp phần chuẩn hóa kiến thức cho các đối tượng đào tạo đáp ứng các yêu cầu theo quy định của Luật Giáo dục đại học và Khung trình độ Quốc gia, ngày 6-10-2023 Bộ Quốc phòng đã ban hành Quyết định số 4884/QĐ-BQP về việc thành lập Hội đồng tư vấn khối ngành quốc phòng, xây dựng chuẩn chương trình đào tạo nhóm ngành quân sự các trình độ của giáo dục đại học và các Ban Chuyên môn trực thuộc Hội đồng. Sau một thời gian tích cực nghiên cứu và xây dựng, đến nay, Cục Nhà trường – Cơ quan thường trực của Hội đồng đã hoàn thiện dự thảo chuẩn chương trình đào tạo nhóm ngành quân sự các trình độ của giáo dục đại học.

leftcenterrightdel

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh chủ trì hội nghị. Ảnh: KIM NGỌC  

Chuẩn chương trình đào tạo nhóm ngành quân sự các trình độ của giáo dục đại học được xây dựng trên cơ sở các văn bản pháp luật Nhà nước, thông tư, quyết định, hướng dẫn của các cơ quan chức năng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Quốc phòng. Quá trình xây dựng chuẩn chương trình đào tạo, Cục Nhà trường và các Ban Chuyên môn đã bám sát các căn cứ pháp lý, tình hình thực tiễn đào tạo của từng nhóm ngành, quy tụ ý kiến các chuyên gia đầu ngành về lĩnh vực khoa học quân sự. Theo đánh giá, chuẩn chương trình đào tạo được bố cục hợp lý, mục tiêu đào tạo từng trình độ đã xác định rõ đối tượng, tiêu chuẩn theo quy định. Chuẩn đầu ra đã bám sát mục tiêu chương trình đào tạo, phù hợp với khung trình độ Quốc gia; có hướng mở và toàn diện, bao gồm các kiến thức về chuyên môn, ngoại ngữ, pháp luật, kinh tế, xã hội với mục tiêu đào tạo cán bộ để phục vụ Quân đội và có thể tham gia vào các nhiệm vụ khác.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: KIM NGỌC 

Phát biểu kết luận hội nghị, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh khẳng định xây dựng chuẩn chương trình đào tạo nhóm ngành Quân sự các trình độ của giáo dục đại học là nhiệm vụ cấp thiết nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Việc xây dựng chuẩn chương trình nhóm ngành quân sự là nội dung mới và khó, đặc biệt là môi trường đào tạo quân sự hiện nay; do vậy cần được bổ sung, hoàn thiện làm cơ sở trình Thủ trưởng Bộ Quốc phòng đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo thẩm định ban hành chuẩn chương trình đào tạo nhóm ngành theo quy định.

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh đề nghị các Ban Chuyên môn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Cục Nhà trường-Cơ quan thường trực và các cơ quan liên quan chỉnh sửa, bổ sung những nội dung còn thiếu sót và được các ủy viên Hội đồng cho ý kiến. Đến hết ngày 18-6-2024, các Ban Chuyên môn hoàn chỉnh các văn bản liên quan đến chuẩn chương trình đào tạo nhóm ngành quân sự của từng trình độ gửi Cơ quan Thường trực - Cục Nhà trường; phối hợp với cơ quan chức năng hoàn chỉnh thủ tục báo cáo Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, trình Thủ trưởng Bộ Quốc phòng đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo thành lập Hội đồng thẩm định ban hành chuẩn theo quy định.

DUY ĐÔNG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.