leftcenterrightdel

Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng kiểm tra tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk

Qua kiểm tra thực tế, nghe Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk báo cáo tình hình khu vực biên giới, kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và công tác sẵn sàng chiến đấu, Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa biểu dương những thành tích đạt được của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk trong thời gian qua, nhất là công tác quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chị thỉ, mệnh lệnh của các cấp; kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện toàn diện, hiệu quả về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, nhiệm vụ công tác biên phòng; thực hiện nghiêm công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Thời gian tới, Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các đơn vị trong Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk duy trì và phát huy tốt hơn nữa những kết quả đã đạt được, tiếp tục phối hợp với chặt chẽ với các lực lượng trong nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn khu vực biên giới. Đồng thời, duy trì nghiêm chế độ, nền nếp sẵn sàng chiến đấu; luyện tập thuần thục các phương án; đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ, quản lý chặt chẽ đơn vị và vũ khí trang bị, nêu cao tinh thần cảnh giác, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống; thực hiện tốt công tác đối ngoại biên phòng góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Tin, ảnh: NGUYỄN NGỌC LÂN