Các cấp ủy, tổ chức đảng mở 677 lớp/20.158 cán bộ, đảng viên học tập, nghiên cứu, quán triệt Chỉ thị 23 và các văn bản liên quan.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa: TTXVN 

Bộ Tham mưu, Cục Chính trị và các cục hướng dẫn nghiên cứu, biên soạn 117 công trình, trong đó đã xuất bản 86 công trình; Cục Chính trị nghiên cứu thành công hai đề tài lịch sử cấp Tổng cục Chính trị, góp phần tuyên truyền, giáo dục Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, truyền thống của lực lượng. Các nhà trường trong BĐBP biên soạn 8 tài liệu, giáo trình vận dụng quan điểm Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh Đảng Cộng sản Việt Nam vào hoạt động thực tiễn. Đảng ủy BĐBP các tỉnh, thành phố và các đơn vị trực thuộc mở 365 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho các đồng chí bí thư, phó bí thư và cấp ủy viên cơ sở; 228 lớp bồi dưỡng lý luận nhận thức về Đảng; 60 lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong các cơ quan, đơn vị... Thông qua thực hiện hiệu quả Chỉ thị 23, tuyệt đại đa số cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, vai trò và giá trị bền vững của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực tư duy lý luận, chỉ đạo thực tiễn và ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

DIỆU LINH

*Mời  bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.