Cuộc diễn tập nhằm nâng cao trình độ, năng lực chỉ huy, điều hành của Bộ chỉ huy và các cơ quan đơn vị; nâng cao khả năng tham mưu và thực hành tác chiến bảo vệ biên giới của cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh, từ đó rút kinh nghiệm trong công tác chỉ huy, chỉ đạo tập huấn, luyện tập nâng cao chất lượng công tác chỉ huy tham mưu cho đội ngũ cán bộ, chỉ huy các cấp trong BĐBP tỉnh.

Đây cũng là dịp để điều chỉnh và bổ sung, hoàn thiện phương án tác chiến bảo vệ biên giới, sát với chức năng, nhiệm vụ của BĐBP, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chiến đấu trong thế trận khu vực phòng thủ tỉnh, huyện biên giới…

leftcenterrightdel
Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương, Phó tư lệnh BĐBP phát biểu chỉ đạo. 

Bộ chỉ huy BĐBP xác định cuộc diễn tập là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn lực lượng, nhằm nâng cao nhận thức về âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Qua đó, chủ động xây dựng các phương án, kế hoạch phòng ngừa và làm thất bại âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, không để bị động, bất ngờ, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, đồng thời góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ “Xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa” của Đảng và Nhà nước trong mọi tình huống.

Phát biểu chỉ đạo diễn tập, Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương, Phó tư lệnh BĐBP yêu cầu Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Long An tổ chức diễn tập theo đúng yêu cầu, mục đích của Bộ tư lệnh BĐBP đề ra; thực hành diễn tập sát tình hình thực tế, đúng chức năng, nhiệm vụ; đặc biệt, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, trang bị khí tài trong phần thực binh.

leftcenterrightdel
Các đại biểu tham dự buổi khai mạc và tham quan buổi diễn tập. 

Từng nội dung của cuộc diễn tập cần bám sát vào ý định diễn tập đã đề ra; vận dụng linh hoạt giữa lý luận và thực tiễn, nhận định đánh giá, dự báo toàn diện về mọi mặt, nhất là an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tình hình của địch, đối tượng, gắn với tình hình thực tế trên khu vực biên giới để có chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo đúng với chức năng, nhiệm vụ của lực lượng BĐBP…

Diễn tập Chỉ huy - Tham mưu 1 bên 2 cấp trên bản đồ, có một phần thực binh được chia làm 3 giai đoạn: Giai đoạn 1: Chuyển BĐBP tỉnh vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu thực hiện nhiệm vụ; Giai đoạn 2: Tổ chức chuẩn bị tác chiến nhiệm vụ; Giai đoạn 3: Thực hành tác chiến theo nhiệm vụ.

Cuộc diễn tập diễn ra trong 2 ngày 23 và 24-6.

Tin, ảnh: MINH LUẬN-ĐÀM QUÂN

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.