Xây dựng vành đai an toàn trên tuyến biên giới

Xây dựng vành đai an toàn trên tuyến biên giới

Giúp dân xóa đói, giảm nghèo, xây dựng biên giới hòa bình, phát triển

Giúp dân xóa đói, giảm nghèo, xây dựng biên giới hòa bình, phát triển

Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng: Mang Trung thu đến với trẻ em nghèo khu vực biên giới biển

Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng: Mang Trung thu đến với trẻ em nghèo khu vực biên giới biển

Trung đoàn 726 (Binh đoàn 16) tổ chức tập huấn kỹ thuật chăn nuôi trâu, bò sinh sản cho người dân vùng biên giới

Trung đoàn 726 (Binh đoàn 16) tổ chức tập huấn kỹ thuật chăn nuôi trâu, bò sinh sản cho người dân vùng biên giới

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam trên khu vực biên giới

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam trên khu vực biên giới

Trung đoàn 726 trao 500 phần quà Trung thu tặng các em thiếu nhi trên địa bàn biên giới

Trung đoàn 726 trao 500 phần quà Trung thu tặng các em thiếu nhi trên địa bàn biên giới

Góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên tuyến biên giới Việt Nam-Lào

Góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên tuyến biên giới Việt Nam-Lào