Năm 2023, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh, kế hoạch của cấp trên về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; nhiệm vụ công tác biên phòng. Dự báo, đánh giá sát tình hình địa bàn, kịp thời tham mưu cho Đảng ủy, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Giang các chủ trương, đối sách trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới; xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, nền nếp, chính quy, chấp hành nghiêm kỷ luật, bảo đảm an toàn.

 Các hoạt động quản lý, bảo vệ biên giới, cửa khẩu được duy trì thường xuyên. Công tác đối ngoại biên phòng được duy trì có hiệu quả.

leftcenterrightdel
Đại tá Đào Hồng Hà, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2023. 

Năm 2024, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các đồn Biên phòng, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết, chỉ thị của Đảng ủy Bộ đội Biên phòng, Tỉnh ủy Hà Giang về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và nhiệm vụ công tác biên phòng năm 2024. Tiếp tục triển khai toàn diện, đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng; chủ trì, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện.

leftcenterrightdel
 Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang ký kết giao ước thi đua năm 2024.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà Bộ đội Biên phòng tỉnh đã đạt được; đồng thời, yêu cầu cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh quán triệt nghiêm các chỉ lệnh của trên về công tác biên phòng, trên tinh thần đoàn kết vượt qua khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị.

Nhân dịp này, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang trao danh hiệu Đơn vị Quyết thắng cho 4 tập thể và một số danh hiệu khác của Bộ Quốc phòng; Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng và UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm, quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới năm 2023.

Tin, ảnh: TIẾN THẮNG

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.