leftcenterrightdel

Kiểm tra nội dung nhận thức chung. 

Nội dung kiểm tra gồm kiểm tra nhận thức chung, kiểm tra điều lệnh đội ngũ; kiểm tra bơi và bắn đạn thật súng ngắn K54.

Theo đánh giá kết quả kiểm tra: Đội ngũ cán bộ của Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tham gia kiểm tra nắm chắc nội dung về lý thuyết và thực hành, vận dụng sát vào thực tiễn của đơn vị; bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị, nhiều nội dung đạt kết quả tuyệt đối. Kết quả kiểm tra: 100% đồng chí đạt yêu cầu, 75% đồng chí đạt loại khá, giỏi, trong đó tỷ lệ giỏi đạt 35%.

leftcenterrightdel

Kiểm tra thực hành bắn súng K54 đối với đồn trưởng, chính trị viên đồn Biên phòng, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk.

Đợt kiểm tra lần này nhằm hệ thống tổng hợp đầy đủ các nội dung quan trọng của các chuyên ngành, giúp cho đồn trưởng, chính trị viên đồn Biên phòng nâng cao năng lực tham mưu, chỉ huy, chỉ đạo điều hành đơn vị, góp phần xây dựng đơn vị thực sự “mẫu mực, tiêu biểu” đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tin, ảnh: NGỌC LÂN – NGUYỄN DÂN